fbpx

Samråd 40kv kablar

Alingsås Energi Nät AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för nya 40 kV
(nominell spänning) markkablar mellan transformatorstationerna Holmalund (M2) till ny transformatorstation
Bälinge (M6) samt mellan Bälinge (M6) till Sävelund (M3) i Alingsås kommun, Västra Götalands län.

På uppdrag av Alingsås Energi Nät AB ansvarar Sweco Sverige AB för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta

Emma Callstam Larsson Tel: 070-835 52 48. e-mail:emma.callstamlarsson@sweco.se
Karin Bäckman Tel: 070-167 21 12. e-mail: karin.backman@sweco.se

Bilaga 1 Sträckningsalternativ

Bilaga-1-Strackningsalternativ.pdf