fbpx

Samarbete mellan kommunala bolag ger nya möjligheter till fossilfria transporter

Tack vare ett samarbete med fokus på tillgänglighet och hållbarhet har Alingsås Energi och  Alingsåshem tagit ett steg för att möjliggöra för både hyresgäster och andra invånare i Alingsås kommun att köra fossilfritt och bidra till en mer hållbar stad.

Under 2022 har Alingsås Energi och Alingsåshem samarbetat kring etableringen av 14 publika laddstolpar runt om i Alingsås. Varje stolpe har två laddplatser.
Placeringarna av de 14 stolparna har tagits fram i dialog mellan bolagen. Alingsås Energi har installerat stolparna och ansvarar för driften, på mark arrenderad av Alingsåshem.

— Vi är glada för samarbetet med Alingsås Energi som möjliggör det här, säger Britt-Inger Wallin, affärsområdeschef bostäder på Alingsåshem. Laddstolparna kommer att underlätta för våra hyresgäster som vill skaffa eller som redan har en elbil. Målet är att en majoritet ska ha möjlighet till laddning i sitt bostadsområde.

— Satsningen går i linje med det mål Alingsås kommun har fastslagit gällande möjligheten att ladda elbilar samtidigt som det tillför något helt nytt till Alingsås, säger Michael Ingeldi affärsområdesansvarig Värme & Tjänster på Alingsås Energi.

Projektet har fått bidrag från Västra Götalandsregionen, VGR. I VGR:s satsning är konceptet att kommunala energibolag arbetar i samverkan med bostadsbolag för att etablera publika kvartersladdare. Villkoret är att stolparna ska vara tillgängliga för alla, men gynna hyresgäster i specifika områden. En del av satsningen är att flytta ut stolparna utanför centrum.
Platserna betalas via appen Plugsurfing, enligt samma taxa som andra, motsvarande stolpar.

Här finns stolparna som ingår i projektet:
• Bollvägen/Noltorp
• Borgmästarvägen/Stockslycke
• Citrongatan/Noltorp
• Knektegårdsgatan/Brogården
• Kometgatan/Östlyckan
• Mjörngatan/Noltorp
• Rubingatan/Hedvigsberg
• Smedjegatan/Hantverksgatan
• Solvändegatan/BoKlok Bolltorp
• Sävevägen/Syrenen
• Valhallagatan/Ängabo
• Vintergatan/Östlyckan
• Västra Ringgatan/Klockan