fbpx

Felformaterat diagram på fakturan

På den senaste fakturan från oss har diagrammet gällande ursprunget för vår sålda el formaterats fel för vissa kunder. Detta innebär att diagrammet ej blivit centrerat på fakturan. Problemet kommer att vara löst till nästkommande faktura.

Vill du läsa mer om vår ursprungsmärkta el kan du göra detta här.

Diagrammet som du hittar på baksidan av din faktura kan du se i sin helhet här nedan.