fbpx

Pågående arbeten

Stängning av Hagavägen
Under vecka 38 kommer vi att stänga av Hagavägen för att genomföra förstärkningsarbete av elnätet i området.

 

Fjärrvärmearbete på Svedenborgsgatan/Charlottenbergsvägen
Vi bygger ut fjärrvärme till Charlottenbergsvägen. Arbetet planeras pågå i två etapper under september och oktober .

 

 

Förstärkning av elnätet i Sörhaga 2022-2023
Alingsås Energi kommer att utföra ett stort arbete för att förstärka elnätet under hösten 2022 och fram till våren 2023.
Det är ett stort projekt som ingår i vårt strategiska arbete för att förstärka elmatningen till hela Alingsås.
I Sörhaga kommer vi att byta ut en äldre 40 kilovoltskabel från 60-talet till en ny med avsevärt högre kapacitet.

Arbetet kommer att göras etappvis och de berörda får informationsbrev under arbetets gång.

Asfaltering, Sörhaga Vår/sommar 2023
Alingsås kommun planerar att påbörja byte av vatten och avlopp, därefter kommer asfaltering och återställning av gatan ske.

Bälinge Företagspark 

Ett av våra största projekt i år är att planera och bygga ut infrastrukturen ut till Alingsås nya industriområde Bälinge Företagspark. El, fiber, fjärrvärme samt VA i samarbete med Alingsås kommun kommer att förläggas.