fbpx

Detta gör vi för Alingsås

Tegelslagarens förskola (Fjärrvärme)
Vi har  ett fjärrvärmeprojekt på Tegelbruket där vi skall ansluta fjärrvärme till Tegelslagarens förskola.
Detta arbete startade i v. 32 och kommer pågå i 6-7 veckor.

Kullingsbergskolan (fjärrvärme)
Projektet med att modernisera fjärrvärmens tryckväxlingsstation på Kullingsberg håller på att avslutas. Vi har bytt ut samtliga givare och styrsystem. Anledningen är främst att få anläggningen uppkopplat mot Sävelundsverket. Detta gör att vi får larm i realtid och kan vidta åtgärder innan våra kunder drabbas av avbrott.

Nyebrogatan Gång och cykelbana
Kommunen har påbörjat en uppfräschning av den befintliga gång och cykelbanan längs Nyebrogatan, för att skapa säkrare passager och en trevligare miljö. Vi passar på att förstärka belysningen längs sträckan med fler lampor som ska lysa upp både gång, cykelbanan och vägbanan. Kolaparken som ligger vid korsningen Nyebrogatan/Kolavägen ska få nya bänkar och nya rabatter. Vi kommer även där förstärka med lampor för att skapa trygghet.

Brunnsparken
Kommunen fräschar upp parken som blivit lite nedgången med åren. Vi levererar en belysning i parken som skall skapa både trygghet och en fantasieggande upplevelse. Detta uppnås med ny belysning i trappan, belysning som placeras under bänkar för att ge mysfaktor, samt med en ljussättning i vattenfallet.

Spång Kavlåsvägen-stadsskogen
Vi  ljussätter spången med lampor längs med räcket för att skapa trygghet och en effektfull upplevelse.