fbpx

Pågående arbeten

Förstärkning av elnätet i Sörhaga 2023 -2024
Alingsås Energi håller på att utföra ett stort arbete med att förstärka elnätet under 2023 och fram till och med våren 2024
Det är ett stort projekt som ingår i vårt strategiska arbete för att förstärka elmatningen till hela Alingsås.
I Sörhaga kommer vi att byta ut en äldre 52.000 V (volt) kabel från 60-talet till en ny med avsevärt högre kapacitet.

Arbetet kommer att göras etappvis.

Asfaltering, Sörhaga Hösten 2023 / Våren 2024
Alingsås kommun håller på att byta vatten och avlopp, därefter kommer asfaltering och återställning av gatan ske.