fbpx

Pågående arbeten

Byte av gamla kabelskåp, Norra Fiskaregatan

Vi kommer att påbörja förstärkning-och utbyte av gamla kabelskåp på Norra Fiskaregatan under V13.
Detta kommer att medföra begränsad framkomlighet på gatan från V13 och framåt. Kortare strömavbrott kommer att förekomma vid skåpsbyten.
Berörda kunder kommer att få avisering tre dagar i förväg .
Våra montörer kommer även att knacka på hos berörda då det är svårt att säga exakt avbrottstid.

Förstärkning av elnätet i Sörhaga 2022-2023
Alingsås Energi kommer att utföra ett stort arbete för att förstärka elnätet under hösten 2022 och fram till våren 2023.
Det är ett stort projekt som ingår i vårt strategiska arbete för att förstärka elmatningen till hela Alingsås.
I Sörhaga kommer vi att byta ut en äldre 40 kilovoltskabel från 60-talet till en ny med avsevärt högre kapacitet.

Arbetet kommer att göras etappvis och de berörda får informationsbrev under arbetets gång.