fbpx

Omläggning till ordinarie drift på Holmalund

Under annandagen hade vi ett större strömavbrott som drabbade 3884 kunder i Stockslycke Ängabo, Dammen Torvmossen Stampen och Vimpeln.

Sedan dess har vi haft strömförsörjningen kopplad via en alternativ väg. Natten mellan den 4 och 5 januari återgår vi till ordinarie driftläge.
I samband med detta är inget strömavbrott planerat.

Den trasiga kabel som återstår att reparera passerar järnvägen mellan Stampgatan och Lendalsgatan.
Skadan ligger så nära järnvägsspåren att kabeln inte går att laga på plats utan den kommer att ersättas av en ny som trycks under järnvägen.

Detta arbete är beroende av tillstånd från trafikverket och kommunen och beräknas ske i slutet av V2.