fbpx

Sponsring

Alingsås Energi sponsrar företrädesvis föreningar, kultur och idrott som bidrar till den gemensamma utvecklingen i Alingsås med omnejd. För att upprätthålla det ömsesidiga utbytet som en sponsring innebär är det viktigt för oss att du är seriös och delar våra värderingar.

Sponsring av en förening bygger på ömsesidig nytta och ska ge tydliga motprestationer.

En sponsringsaktivitet innebär vanligtvis att sponsorn lämnar ersättning, ekonomiskt eller i form av varor eller tjänster, och att sponsormottagaren som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet.

Riktlinjer för sponsring

 • Vårda vårt varumärke.
 • Alingsås Energi ska agera opolitiskt samt ej medverka i sponsring som kan störa normal affärsverksamhet.
 • Alingsås Energi sponsrar företrädesvis föreningar, kultur och idrott som bidrar till den gemensamma utvecklingen, med tonvikt på barn- och ungdomsverksamhet.
 • Vi ser gärna att våra sponsormottagare arbetar aktivt med miljöfrågor och jämställdhetsfrågor.
 • Varje sponsoraktivitet ska i första hand ha lokal förankring.
 • Det ska vara attraktivt att vara sponsor, det ger Alingsås Energi en möjlighet att marknadsföra sig själv och sin affärsidé.
 • Vid sponsring ska ett sponsoravtal tecknas där bland annat motprestationerna nedtecknas.

Alla ansökningar utvärderas utifrån våra affärsmässiga grunder och värderingar. Det är i första hand våra riktlinjer för sponsringen som ligger till grund för hur vi bedömer föreningens ansökan. Utifrån riktlinjerna görs sedan en djupare värdering av föreningens erbjudande. Alingsås Energi har en begränsad mängd pengar avsatta för sponsring vilket betyder att även om din förening uppfyller villkoren så kommer inte alla som ansöker om sponsring att få sponsring. För att söka sponsring, vänligen fyll i formuläret nedan!

Vad Alingsås Energi ej sponsrar

 

 • Enskilda individer
 • Föreningar och verksamheter på obestånd
 • Föreningar och verksamheter som har ett kommersiellt intresse
 • Föreningar och verksamheter som strider mot Alingsås Energis värderingar (exempelvis i etik, moral, lag- och miljöfrågor)
 • Föreningar och verksamheter som drivs av politiska och/eller religiösa budskap
 • Föreningar och verksamheter som i övrigt anses som kontroversiella och riskbetonade

Regelverk

Vid misstanke om något av ovanstående i ett pågående sponsorskap förbehåller sig Alingsås Energi rätten att avbryta allt sponsorsamarbete.
Alingsås Energi följer bolagets uppförandekod, samt för bolagen tillämpliga delar av, Alingsås Kommuns vid var tid gällande regler om sponsring. Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer och policys om sponsring på Alingsås Energi.

Vi sponsrar:

Alingsås Biodlarförening
AHK – Alingsås Handbollsklubb
Alingsås IF, Fotboll
Alingsås IF, Gymnastik
Alingsås IF, Running Lights
Alingsås Golfklubb
Alingsås Fotoklubb
Alingsås Kvinnliga IK
Alingsås Segelsällskap
Alingsås Tennisklubb
AMTS – Alingsås Musikteatersällskap
Birdlife Sverige – Pilgrimsfalk Sverige
Hemsjö IF
Holmalunds IF
Krönikerspelet Alingsås
Nattvandrarna
Alingsås FC
Mjörns Ångbåtsförening
Tångahallen
Velox Freerun

Sponsring

Söker du sponsring hos oss? Vänligen fyll i formuläret nedan!

 • Ansökan om sponsring