fbpx

Om Alingsås Energi

Alingsås Energi är en kommunägd energikoncern som ingår i Alingsås kommuns koncernbolag, AB Alingsås Rådhus. Alingsås Energi AB är moderbolag för kommunkoncernens samlade energiverksamhet och driver verksamheterna Elnät (via dotterbolaget Alingsås Energi Elnät AB),  elhandel (via dotterbolaget Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB), fjärrvärme, fibernät och tjänster.

Alingsås Energi är en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör av energi- och infrastrukturtjänster med tydligt fokus på helheten för kunden och på energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Vi vill vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället och arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället.

Vi är övertygade om att detta leder till en hållbar utveckling i Alingsås och ger människor en ljusare vardag idag och i framtiden.

 

Vision

”2030 har vi tillsammans
skapat ett tryggt, smart och
hållbart Alingsås”

TILLSAMMANS
Vår strategi och styrka för framtiden är att vi
tillsammans med kunder, partners, skola och
samhället i övrigt bidrar med kunskap, kretslopp
och aktiviteter för att utveckla Alingsås.

TRYGGT
Tryggheten utmanas i samhällets omställning,
bland annat genom klimatförändringar
och den nya tekniska sårbarheten. I Alingsås
skall man känna sig trygg och lita på att infrastrukturen
levererar när det behövs.

SMART
Vi utnyttjar teknikutvecklingen för alingsåsarnas
bästa och skapar det innovativa och
smarta Alingsås helt enkelt!

HÅLLBART
Vi arbetar tillsammans med en helhetssyn på
det cirkulära och hållbara Alingsås. Vår infrastruktur
skall göra det enkelt för alingsåsarna
att leva miljö- och klimatsmart, tryggt och
effektivt.

Historia

 Det skulle till många turer innan Alingsås Stads Elektricitetsverk 1909 fick sin nätkoncession för att bygga ett elnät i staden. En motion till Stadsfullmäktige undertecknades av disponent Victor Hill, och tidningsägare Albert Michelsen satte hjulen i rullning.

Så lyder inledningstexten i Alingsås Energis jubileumstidning som togs fram i samband med att företaget fyllde 100 år 2009. Nedan har vi punktat upp de viktigaste milstolparna i företagets historia sedan den tragiska drunkningsolyckan i Lillån 1834.

Längst ner finner du en länk till ett bläddringsexemplar av nämnda jubileumstidning där du kan läsa mer om och kring Alingsås Energi.

 

1834 Magistraten bestämmer att gatubelysning ska installeras i Alingsås. Orsaken var en olycka, där en medborgare snubblade i mörkret och drunknade i Lillån.

1909 Alingsås Elverk får nätkoncession för att bygga ett elnät i Alingsås stad.

1910 Ledningar från Trollhättan sätts under driftspänning. Elnätet byggs ut successivt för att tillgodose den ökade efterfrågan på elektricitet.

1939 På kvarteret Ljuset uppförs ett nytt gasverk.

1956 Gasproduktionen ställs in.

1965 Verksamheten utökas och det tillkommer en ny verkstadsbyggnad samt garage för fordon. Dessutom en ny mottagningsstation för elnätet.

1983 Två nya 40-kV mottagningsstationer byggs på Holmalund och Sävelund.

1988 Första optofibern för datakommunikation läggs ut i Alingsås.

1992 Det kommunala elverket blir ”Alingsås Energi AB” i samband med första steget av avregleringen av den svenska elmarknaden. Alingsås Energi AB är till 100% i kommunal ägo.

1996 Andra steget av avregleringen kräver att nät- och elförsäljningsbolag skall vara skilda juridiska personer. Elnätet är fortfarande ett lokalt monopol medan elförsäljningen går över till ett eget bolag.
Alingsås Energi Nät AB blir nätbolaget som ägs till 100% av Alingsås Kommun. Alingsås Energi AB är säljbolaget som ägs till 75% av nätbolaget och till 25% av Göteborg Energi AB. Genom detta ägarförhållande kan säljbolaget samarbeta med Plusenergi på elmarknaden.

1997/1998 Alingsås Energi Nät AB och Sydkraft gör en överenskommelse om uppförande och drift av ett biobränsle baserat fjärrvärmeverk på Sävelunds industriområde. Förutom skogsflis och träindustriavfall används också deponigas från Bälinge avfallsstation. Värmeverket tas i drift 29 oktober 1998.

2000 Alingsås Energi sponsrar första ”Ljus i Alingsås” och hjälper till med installationen av ljussättningarna.

2005 Stormen Gudrun drar i början av januari fram över nätområdet och slår ut i stort sett alla luftledningar. Ändå drabbas bara några få kunder och elförsörjningen kan snabbt återställas. I oktober lanseras en ny profil och lokal-TV provsänds.

2008 Alingsås Energi bygger om sina lokaler på Sävelunds industriområde och på Södra Strömgatan. Inflyttning sker under våren och på Strömgatan flyttar man ihop med
Alingsåshem AB.

2009 Alingsås Energi firar 100-årsjubileum med en rad aktiviteter för att celebrera detta. Bland annat producerades en jubileumstidning som spreds i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerums kommuner.

2010 Saneringen av kvarteret Ljuset inleds för att göra plats för nya bostäder. På tomten fanns fram till mitten av 1950-talet ett gasverk.

Alingsås Energi sänder samtliga Alingsås HK:s bortamatcher i den egna TV-kanalen.

2011 Alingsås Energi tar aktiv ställning för ett hållbart samhälle genom att köpa el enbart från förnyelsebara källor så som sol-,vind- och vattenkraft.

2013 Alingsås Energi tar över alla produktionsanläggningar i fjärrvärmenätet från Statkraft. Alingsås Energi köper vindkraftverket Krökelimur i Falköpings kommun. Alingsås Energi köpte tillbaka Göteborg Energis aktier i  dotterbolaget  Alingsås Energi AB och blev därmed helägare till elhandelsverksamheten i Alingsås.

2017 Alingsås Energi köper fyra Vattenkraftanläggningar från Vattenfall: Solveden, Torskabotten, Tollered och Jonsered (som såldes 2018)

2018 Alingsås Energi tar helt över projektet Lights in Alingsås .
Värmeverket på Sävelund får en ny panna som ger förutsättningar för helt fossilfri drift av fjärrvärmen i Alingås. Alingsås Energi Vinner Avonovas utmärkning ”Guldpilen” som delas ut till företag med det mest hållbara arbetsmiljöarbetet.
Alingsås Energi börjar erbjuda kunder Solceller på vintern 2018.

2019 Alingsås Energi fick  ägardirektiv från Alingsås kommun att  bygga ut laddinfrastrukturen.

2021 Alingsås Energi invigde ett nytt datacenter. Detta för att erbjuda en trygg och säker plats för kundernas servrar.

2024 På grund av en ny ellag som innebär att elnätsverksamheten behöver separeras från övrig verksamhet struktureras det om i koncernen. Moderbolaget byter namn till Alingsås Energi AB med samma organisationsnummer som tidigare, 556402-5905.
Dotterbolaget Alingsås Energi AB byter namn till Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB med samma organisationsnummer, 556499-0413, som tidigare. Ett nytt dotterbolag, Alingsås Energi Elnät AB (organisationsnummer 559434-7188) läggs till i koncernen.