Hoppa till huvudinnehåll

NKI - nöjdkundindex

NKI - nöjdkundindex

Sedan hösten 2012 har vi på Alingsås Energi anlitat ett företag som genomför NKI-undersökningar (nöjdkundindex) åt 8 energibolag i Sverige fyra gånger per år.

Vi vill tacka alla er som deltar i de nöjdkundundersökningar som genomförs bland våra kunder. Era svar är jätteviktiga för oss och även i senaste undersökningen blev vårt NKI-värde föredömligt högt. Värdet hamnade på 91 % (Sverigeindex 77 %) och det gör oss stolta över vårt arbete och ger ett kvitto på att de förändringar vi ständigt genomför också ger ett mycket positivt resultat. 

I jämförelsen med de andra energibolagen som deltar, ligger Alingsås Energi med i toppen på de flesta frågorna. Frågorna har handlat om allt från hur ni kunder blivit bemötta i kontakten med oss till er kännedom om oss som energibolag.

Utan engagemanget från våra kunder hade vi aldrig kunnat få den här typen av feedback som gör att vi hela tiden kan förbättra vår verksamhet. Det känns gott att veta att vi är på rätt spår och att vi nu kan fortsätta vår resa mot ännu fler nöjda och branschmedvetna kunder. 

Här kan ni se Alingså Energis resultat på några av frågorna.