Hoppa till huvudinnehåll

Historik

Frågan om gatubelysning i Alingsås aktualiserades av en tragisk olycka. 1834 snubblade en man i dunklet på Torgbron, föll i den sävliga strömmen i Lillån och drunknade. Magistraten i staden blev djupt upprörd och ansåg att detta ”kunde inträffa flera gånger, hvilket vore stridande både mot allmän ordning i städer och den enskilda månheten om nästas lif och välfärd”. Man beslöt att gatubelysning skulle sättas upp i staden. Dock icke medelst elektrisk ström, då den bestod av två enskilda gaslyktor som placerades i anslutning till bron.


Det skulle till många turer innan Alingsås Stads Elektricitetsverk 1909 fick sin nätkoncession för att bygga ett elnät i staden. En motion till Stadsfullmäktige undertecknades av disponent Victor Hill, och tidningsägare Albert Michelsen satte hjulen i rullning.


Så lyder inledningstexten i Alingsås Energis jubileumstidning som togs fram i samband med att företaget fyllde 100 år 2009. Nedan har vi punktat upp de viktigaste milstolparna i företagets historia sedan den tragiska drunkningsolyckan i Lillån 1834.


Längst ner finner du en länk till ett bläddringsexemplar av nämnda jubileumstidning där du kan läsa mer om och kring Alingsås Energi.

1834

Magistraten bestämmer att gatubelysning ska installeras i Alingsås. Orsaken var en olycka, där en medborgare snubblade i mörkret och drunknade i Lillån.

1909

Alingsås Elverk får nätkoncession för att bygga ett elnät i Alingsås stad.

1910

Ledningar från Trollhättan sätts under driftspänning. Elnätet byggs ut successivt för att tillgodose den ökade efterfrågan på elektricitet.

1939

På kvarteret Ljuset uppförs ett nytt gasverk.

1956

Gasproduktionen ställs in.

1965

Verksamheten utökas och det tillkommer en ny verkstadsbyggnad samt garage för fordon. Dessutom en ny mottagningsstation för elnätet.

1983

Två nya 40-kV mottagningsstationer byggs på Holmalund och Sävelund.

1988

Första optofibern för datakommunikation läggs ut i Alingsås.

1992

Det kommunala elverket blir ”Alingsås Energi AB” i samband med första steget av avregleringen av den svenska elmarknaden. Alingsås Energi AB är till 100% i kommunal ägo.

1996

Andra steget av avregleringen kräver att nät- och elförsäljningsbolag skall vara skilda juridiska personer. Elnätet är fortfarande ett lokalt monopol medan elförsäljningen går över till ett eget bolag.

Alingsås Energi Nät AB blir nätbolaget som ägs till 100% av Alingsås Kommun. Alingsås Energi AB är säljbolaget som ägs till 75% av nätbolaget och till 25% av Göteborg Energi AB. Genom detta ägarförhållande kan säljbolaget samarbeta med Plusenergi på elmarknaden.

1997/1998

Alingsås Energi Nät AB och Sydkraft gör en överenskommelse om uppförande och drift av ett biobränsle baserat fjärrvärmeverk på Sävelunds industriområde. Förutom skogsflis och träindustriavfall används också deponigas från Bälinge avfallsstation. Värmeverket tas i drift 29 oktober 1998.

2000

Alingsås Energi sponsrar första ”Ljus i Alingsås” och hjälper till med installationen av ljussättningarna.

2005

Stormen Gudrun drar i början av januari fram över nätområdet och slår ut i stort sett alla luftledningar. Ändå drabbas bara några få kunder och elförsörjningen kan snabbt återställas.
I oktober lanseras en ny profil och lokal-TV provsänds.

2008

Alingsås Energi bygger om sina lokaler på Sävelunds industriområde och på Södra Strömgatan. Inflyttning sker under våren och på Strömgatan flyttar man ihop med Alingsåshem AB.

2009

Alingsås Energi firar 100-årsjubileum med en rad aktiviteter för att celebrera detta. Bland annat producerades en jubileumstidning som spreds i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerums kommuner.

Jubileumstidning för Alingsås Energi

2010

Saneringen av kvarteret Ljuset inleds för att göra plats för nya bostäder. På tomten fanns fram till mitten av 1950-talet ett gasverk.
Alingsås Energi sänder samtliga Alingsås HK:s bortamatcher i den egna TV-kanalen.

2011

Alingsås Energi tar aktiv ställning för ett hållbart samhälle genom att köpa el enbart från förnyelsebara källor så som sol-,vind- och vattenkraft.