fbpx

Nytt elprisstöd till hushåll i hela Sverige för november och december 2022

Elpriserna har varit fortsatt höga i hela Sverige under hösten och vintern så regeringen har beslutat om nytt elprisstöd till alla hushåll i hela landet.
Regeringen har gett Svenska Kraftnät i uppdrag att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om ett nytt elprisstöd för ersättning av elkostnaderna under november och december 22.

Svenska kraftnät ska inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari. Därefter sker en oberoende prövning hos Energimarknadsinspektionen och sedan beslutas hur utbetalningen av stödet kommer att gå till.

Här hittar du pressmeddelandet från regeringen.