Hoppa till huvudinnehåll
biopanna, värmepanna, fjärrvärme, sävelundsverket, eldrörspanna

Nu testkörs vår nya biopanna på fjärrvärmeverket

Alingsås Energis största investeringsprojekt med en ny fastbränslepanna på Fjärrvärmeverket i Sävelunds industriområde pågår.
 
Vad är statusen på biopanneprojektet?
  • Byggnaden där pannan står slutbesiktigades i mitten av november.
  • Mindre arbeten som färdigställande av belysning m.m. beräknas vara klara i början av december.
  • Förläggning av ny kulvert och större ändringar på befintlig kulvert är klara.
  • Uppgradering av bränsletransportörer, utbyggnad av hydraulikrum, rördragning och mekaniskt arbete i befintligt pannhus är till 95 % klart.  
  • Jernforsen som levererar ugn och panna med tillhörande kringutrustning har börjat med sin ”kallprovning”.
  • Torkeldning påbörjades den 30/11 och pågick i ca 4 dygn. Nu kan den nya pannlinjen producera värme, om än i mindre omfattning. Full fart på den nya anläggningen beräknas vi få efter årsskiftet.
     

Här kan du se bilder från nya pannlinjen!
Den första bilden föreställer ugnen inifrån.


Detta är en multicyklon som utgörs av 24 mindre cykloner. Den är det första reningssteget efter ugnen. Multicyklonen separerar partiklar och stoft som sedan återförs till ugnens bränsleinmatning.

Detta är den nya eldrörspannan på 14 MW.  Inuti pannan finns tre stråk/kanaler, ett av de är ett
eldrör som går ner till en vändkammare. Därifrån går ca 200 mindre rör upp till toppen av pannan
och även där finns en vändkammare för rökgasen som sedan fortsätter ner igen innan den förflyttas
över till multicyklonen för första rening. Runt om de mindre rören där gasen tar sig fram pumpas
kallt vatten in från botten av pannan, värms upp och går sedan vidare ut till en värmeväxlare som
värmer fjärrvärmenätet. I och med uppvärmningen av nätet svalnar vattnet och går tillbaka till botten av pannan igen.

Pannans dom, som håller tryck på vattnet så att vi kan ha 160-gradigt vatten utan att det kokar.
Vattnet kokar vid ca 184 grader i pannan så vi håller det runt 160 för att vara på den säkra sidan. Både anläggningen samt personalen kan ta skada om en eventuell kokning skulle uppstå.

Ugnstaket - här finns fläktar för primärluft och sekundärluft och rökgasåterföring.

Detta är en rökgaskondensor på 4 MW som tar vara på energin som finns i den varma fuktiga
rökgasen. Den ser till att rökgasen håller ungefär samma temperatur som den har när den kommer
tillbaka efter att ha värmt upp fjärrvärmenätet, dvs ca 40 - 45 grader. Rökgaskondensorn renar
även rökgasen en sista gång innan den lämnar skorstenen.

Detta är en bränsleskruv som förser den nya pannlinjen med bränsle under användning.