Hoppa till huvudinnehåll

Fossilfritt Sverige – arbete pågår!

Nu har uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft överlämnats till regeringen.

Alingsås Energi är en av företagen som står bakom färdplanen I samarbete med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri (ingen användning av kol, fossil olja eller naturgas) 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045.

Färdplanen för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner), med konsult- och forskningsföretaget Profu som redaktör.

Färdplanen innehåller gemensamma åtaganden och förväntningar och särskilda åtaganden för fjärrvärmebranschen.

Här hittar du hela färdplanen 

Och här kan du läsa mer om initiativet Fossilfritt Sverige