Hoppa till huvudinnehåll

Är du vår teknikchef?

 
Som Teknikchef ansvarar du för att leda avdelningen Teknik med verksamheterna Elnät, Fjärrvärme, Fibernät, Belysning, och Teknikstöd samt enheten Service. Avdelningen består av 35 medarbetare som ansvarar för utveckling, förvaltning och underhåll av bolagets anläggningar. Som Teknikchef ansvarar du för att bemanna de olika affärsområdenas huvudprocesser där du leder, samordnar och följer upp avdelningens verksamhet. Till din hjälp finns verksamhetsansvariga för respektive teknikområde samt en enhetschef för service som bildar ledningsgrupp för avdelningen.

Du har en viktig del i bolagets ledningsgrupp där du bidrar till den strategiska utvecklingen med fokus på Teknik. Tillsammans med affärsområdeschefer driver du utveckling och förvaltning av Alingsås Energi på ett affärsmässigt och effektivt sätt för att bidra till våra kunders och Alingsås utveckling.

Alingsås Kommun växer vilket innebär att Alingsås Energi står mitt i en rad spännande utmaningar med om- och tillbyggnad av infrastruktur, inte minst en kraftig utbyggnad av fiberinfrastrukturen för bredband. Som teknisk chef kommer du att ansvara för att din avdelning har rätt resurser och kompetens för att klara tillväxten inom alla affärsområden.

Här kan du läsa mer samt söka tjänsten senast 24 maj.