Hoppa till huvudinnehåll

Alingsås Energis priser bidrar till bättre ranking

Varje år görs en jämförelse av kommunala avgifter, känd som Nils Holgersson-undersökningen. I undersökningen förflyttas en bostadsfastighet mellan landets samtliga 290 kommuner för att jämföra avgifter för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme. Alingsås kan efter årets jämförelse räknas till en av de kommuner i landet som tar ut låga avgifter.
 
- Fastighetsägarna ser positivt på resultatet för Alingsås. Det är framförallt glädjande att Alingsås Energi har tagit till sig av våra synpunkter och att vi ser en kontinuerlig sänkning av avgifterna för fjärrvärme, säger Susann Haggren, näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna.
 
Fjärrvärmepriserna i landet ökade med 0,5 % men minskade i Alingsås med 1,86 procent. Det innebär att Alingsås Energi rankas på 66 plats avseende fjärrvärmepriser. Tre år tidigare var rankingplaceringen 190.
Elnätspriserna i landet ökade med i snitt 7,4 % men Alingsås Energis elnätspris ökade med endast 2,86 %. Rankingen för Alingsås Energis elnät blev 32.
 
-Det är glädjande att vi på Alingsås Energi har låga avgifter och att det bekräftas i den nationella Nils-Holgersson undersökningen. Att priserna på Fjärrvärme har sänkts flera år i rad är speciellt, samtidigt som lönsamheten bibehålls, säger en stolt VD på Alingsås Energi, Jan Olofzon.
 
Priserna i jämförelsen över samtliga nyttigheter har ökat med 0,7 % i landet, medan de i Alingsås har minskat med 1,1 %. Samtidigt har inflationen varit 1,3 %.
Alingsås kommun har på tre år gått från en ranking på 140 till årets resultat på 63 och kan därmed räknas till en av de kommuner som tar ut låga avgifter från kunderna.

Undersökningens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta avgifter för kunderna.
Hela rapporten finns att tillgå på www.nilsholgersson.nu.

Frågor besvaras av Alingsås Energis VD, Jan Olofzon på 0702-974092