Hoppa till huvudinnehåll
Vattenkraft, säveån

Alingsås Energi är nu vattenkraftsproducenter!

Alingsås Energi AB köper Vattenfalls vattenkraftsstationer i Säveån. 

Efter en tids förhandlingar står det nu klart att Alingsås Energi AB köper Vattenfalls vattenkraftsstationer i Säveån. Förvärvet ligger helt i linje med Alingsås Energis vision och övergripande mål att bidra till det hållbara samhället. Eftersom bolaget sedan många år tillbaka säljer 100 % förnyelsebar el är detta ett sätt att själva producera en del av den el som säljs istället för att inhandla vattenkraft från andra producenter. 

I affären ingår anläggningarna i Solveden, Torska, Tollered och Jonsered med en total elproduktion på cirka 22 GWh (miljoner kilowattimmar) per år.
Alla stationerna är belägna nedströms Mjörn.
 
”För Alingsås Energi känns denna affär mycket bra, säger Jan Olofzon VD för Alingsås Energi. Nu kan vi utöka vårt erbjudande till att även omfatta lokalt egenproducerad förnyelsebar el.
Elproduktionen i vattenkraftsstationerna motsvarar cirka 10% av den el som förbrukas inom Alingsås Energis hemmamarknad. 

Utöver det rent affärsmässiga intresset kan vi också lägga till att det finns ett samhällsintresse för vår ägare, Alingsås kommun, att vi som bolag får rådighet över vattenregleringen av sjöarna Mjörn och Ömmern. Det är särskilt roligt att vi kan kombinera det affärsmässiga för våra kunder och samhällsmässiga för vår ägare.” 

”Alingsås Energi är en lokalt förankrad aktör och har därmed bättre förutsättningar att hantera bl.a. kommande råvattenförsörjningsprojekt som kan komma att beröra sjöarna Mjörn och Ömmern. Det här är därför den bästa tänkbara lösningen för oss och med Alingsås Energi får kraftstationerna en långsiktig och stabil ägare”, förklarar Christer Ljunggren, VD för Vattenfall Vattenkraft AB.”

Upplysningar lämnas för Alingsås Energi av VD Jan Olofzon 0702-974092 och för Vattenfall av VD Christer Ljunggren 0706 - 66 93 80. 

Alingsås Energi är en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör av energi- och infrastrukturtjänster med tydligt fokus på helheten för kunden och på energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Vi vill vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället och arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället.
 
Vattenfall är en av de ledande vattenkraftproducenterna i Norden och med sina ca 100 vattenkraftverk den tredje största i Europa. Merparten av kraftverken ligger i Sverige och ett tiotal i Finland. Även efter försäljningen kommer Vattenfall fortfarande vara en betydande aktör inom småskalig vattenkraft med 24 småskaliga vattenkraftverk.