fbpx

Nya Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Nu har det kommit nya allmänna avtalsvillkor när det gäller fjärrvärme.  Avtalsvillkoren gäller från den 1 september 2023.

Det finns två versioner: en ”för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet” och en ”för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk”.

Näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommittén medan konsumentvillkoren har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket.

Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är förändringar i fjärrvärmelagen och ny föreskriften från Energimarknadsinspektionen och rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Dessa rör till exempel:

  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).
  • Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).
  • Rätten att säga upp en konsumentkund har diskuterats (konsumentvillkoren 9.1), och där har endast en exemplifierande mening tagits bort.

De nya avtalsvillkoren för enskilt bruk hittar du här.

De nya avtalsvillkoren för näringsverksamhet hittar du här.