fbpx

Ny prismodell för fjärrvärme

Vi kommer att införa en ny prismodell för fjärrvärme 1 augusti 2024.
Det gäller för våra företagskunder så väl som våra privatkunder.
För dig som privatkund innebär det ett enklare och mer stabilt fjärrvärmepris. Priset kommer bestå av två delar, ena delen är baserad på din förbrukning och den andra en fast del. Eventuella förändringar av priset kommer ske en gång per år.

Stabilt och förutsägbart
Fjärrvärmepriset i Alingsås är idag kopplat mot index. Det har historiskt gett stabila priser, men i den osäkra tid vi befinner oss i idag har det i stället lett till större prisförändringar. Vår fjärrvärme ska vara stabil och trygg, därför tar vi nu bort de index som idag styr fjärrvärmepriset och kommer att justera priset en gång om året. För att skapa förutsägbarhet kommer de nya priserna kommuniceras cirka två månader före införande.

Fast avgift och energipris
Energipriset kommer att vara något högre på vintern när våra produktionskostnader är högre, och något lägre på sommaren (maj till september). Den fasta avgiften är samma för alla privatkunder och täcker kostnader för investeringar i vårt fjärrvärmenät och produktion

Vad innebär det för dig som privatkund?
Många av våra privatkunder förbrukar omkring 16 000 kWh värme per år. Figuren visar hur fjärrvärmepriset kan förändras för en kund med denna förbrukning. Energikostnaden under vintern (oktober till april) är oförändrad medan energikostnaden under sommaren (maj till september) sjunker något samtidigt som den fasta delen ökar något.

Förändringen kommer att leda till att vissa kunder får betala lite mindre och andra lite mer för sin fjärrvärme. Utfallet beror på varje kunds förbrukning och vad man betalar idag. För Alingsås Energi innebär förändringen oförändrade intäkter.

Den nya prislistan kommer du att hitta på vår hemsida under maj månad. Då kommer du även att få ett nytt fjärrvärmeavtal från oss som ersätter det gamla avtalet.

Har du frågor? Kontakta oss på 0322 – 617 617 eller salj@alingsasenergi.se