fbpx

Ny prismodell för fjärrvärme

Vi kommer att införa en ny prismodell för fjärrvärme under 2024.
Vi  utformar en prissättning för fjärrvärmen som helt utgår från din förbrukning. Genom att vi nu mäter förbrukningen av fjärrvärme varje dag kan vi skapa en rättvis och kostnadsriktig prissättning som blir helt påverkbar, det vill säga utan fasta delar.

Den nya prissättningen införs 1 augusti 2024.
Förändringen kan leda till att vissa kunder får betala lite mindre och andra lite mer för sin fjärrvärme. För oss innebär den inga förändrade intäkter.

Stabilt och förutsägbart
Samtidigt stärker vi fjärrvärmeprisets stabilitet genom att ta bort de index som idag styr fjärrvärmepriset.
Istället kommer priset bara justeras en gång per år. För att skapa förutsägbarhet kommer dessa årliga förändringar kommuniceras i god tid före införande.

Energi och effekt
Vi vill att fjärrvärme ska vara enkelt. Därför innehåller den nya prissättningen endast två delar: energi och effekt. Energipriset bestäms av din förbrukning varje månad. Priset kommer att vara något högre på vintern när våra produktionskostnader är högre, och något lägre på sommaren. För dig som kund innebär det att det blir enklare att räkna hem energibesparande åtgärder under vinter, då energi är som dyrast och samtidigt sämst för miljön.

Dagens fasta avgift ersätts med en effektavgift som bestäms av din högsta förbrukning under ett dygn. Det är den kapacitet som vi dimensionerar för i vår produktion och vårt nät. Det blir därför viktigt att ha koll på fastighetens uttag då behovet är som störst. Väl injusterade värmesystem med ett jämnt uttag kommer att belönas med lägre kostnader.
Vi vill göra dig uppmärksam på att den högsta förbrukning under ett dygn som du tar ut i vinter kommer inledningsvis att ligga till grund för din kostnad i den nya prissättningen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: salj@alingsasenergi.se

 

 

Varför införs en ny fjärrvärmeprismodell?

Digitaliseringen möjliggör att vi nu kan utforma en prissättning för fjärrvärmen som helt utgår från din förbrukning. Genom att vi nu mäter förbrukningen av fjärrvärme varje dag kan vi skapa en rättvis prissättning som blir helt påverkbar, det vill säga utan fasta delar.

Hur blir det med priset?

Den nya prissättningen innebär inga ändrade intäkter för Alingsås Energi.
Framöver kommer priset att justeras max en gång per år. Du som kund  kommer att informeras i god tid före eventuella förändringar.

Kommer det att finnas olika prislistor?

Vi kommer att ha en prislista för företagskunder och en för privatkunder.
Prislistorna är likvärdiga men något förenklad för privatkunder. De båda nya prislistorna införs samtidigt.

När sker förändringen?

Den nya prissättningen börjar gälla från 1 augusti 2024
Notera att under hösten 2024 kommer din effektavgift bestämmas av din förbrukning under perioden jan-mar 2024. Från 2025 och framåt bestäms din effektavgift av den högsta dygnsmedeleffekten under hela året före.

Vad blir skillnaden mot idag?

Skillnaden blir främst att den tidigare fasta avgiften istället blir en effektavgift. Då denna bestäms av fastighetens förbrukning blir hela fjärrvärmekostnaden påverkbar. Energipriset delas också upp i ett vinter-och ett sommarpris (okt-apr respektive maj-sep)

Vad innebär effektavgiften?

Dagens fasta avgift ersätts med en effektavgift som bestäms av din högsta förbrukning under ett dygn.
Det är den kapacitet som vi dimensionerar för i vår produktion och vårt nät. Det blir därför viktigt att ha koll på fastighetens uttag då behovet är som störst. Väl injusterade värmesystem med ett jämnt uttag kommer att belönas med lägre kostnader.

Varför blir det olika pris vinter och sommar?

Priset ska spegla vad det kostar att producera värmen. Då får du som kund incitament att spara på värmen när det gynnar systemet som mest. Genom att vi hjälps åt och hushåller med värmen på vintern sparas kostnader för både dig och oss.

Vad innebär effektavgiften i praktiken?

Vi mäter ditt energiuttag varje dag.
Dygnsförbrukningen divideras med 24 timmar för att ge dygnsmedeleffekten.
I slutet av året sammanställs data och den högsta dygnsmedeleffekten under innevarande år bestämmer nästa års effektkostnad.
Effektkostnaden tas ut med 1/12 per månad under hela nästa år.
Undantag: I det fall som temperaturen i Alingsås under innevarande år aldrig understigit -9 grader kvarstår föregående års dygnsmedeleffekt som grund för effektkostnaden

Hur påverkar det mig?

Vi på Alingsås Energi har räknat på hur förändringen skulle påverka dig om du förbrukar värmen på samma sätt som tidigare. Kontakta oss på salj@alingsasenergi.se så visar vi utfallet.

Vad kan jag göra för att minska mina kostnader?

Hela kostnaden för fjärrvärmen bestäms av din förbrukning. Generellt kan sägas att traditionella energieffektiviseringsåtgärder som minskar ditt värmebehov även minskar ditt effektbehov.
Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att titta på din förbrukning.