fbpx

Ny prismodell för fjärrvärme i Alingsås under 2024

Vi kommer att införa en ny prismodell för fjärrvärme under 2024.
Digitaliseringen möjliggör att vi nu kan utforma en prissättning för fjärrvärmen som helt utgår från din förbrukning. Genom att vi nu mäter förbrukningen av fjärrvärme varje dag kan vi skapa en rättvis och kostnadsriktig prissättning som blir helt påverkbar, det vill säga utan fasta delar.

Den nya prissättningen införs under sommaren 2024.
Förändringen kan leda till att vissa kunder får betala lite mindre och andra lite mer för sin fjärrvärme. För oss innebär den inga förändrade intäkter.

Stabilt och förutsägbart
Samtidigt stärker vi fjärrvärmeprisets stabilitet genom att ta bort de index som idag styr fjärrvärmepriset.
Istället kommer priset bara justeras en gång per år. För att skapa förutsägbarhet kommer dessa årliga förändringar kommuniceras i god tid före införande.

Energi och effekt
Vi vill att fjärrvärme ska vara enkelt. Därför innehåller den nya prissättningen endast två delar: energi och effekt. Energipriset bestäms av din förbrukning varje månad. Priset kommer att vara något högre på vintern när våra produktionskostnader är högre, och något lägre på sommaren. För dig som kund innebär det att det blir enklare att räkna hem energibesparande åtgärder under vinter, då energi är som dyrast och samtidigt sämst för miljön.

Dagens fasta avgift ersätts med en effektavgift som bestäms av din högsta förbrukning under ett dygn. Det är den kapacitet som vi dimensionerar för i vår produktion och vårt nät. Det blir därför viktigt att ha koll på fastighetens uttag då behovet är som störst. Väl injusterade värmesystem med ett jämnt uttag kommer att belönas med lägre kostnader.
Vi vill göra dig uppmärksam på att den högsta förbrukning under ett dygn som du tar ut i vinter kommer inledningsvis att ligga till grund för din kostnad i den nya prissättningen.

Berör företagskunder
Alla kunder kommer under 2024 att få en ny prissättning för fjärrvärmen. Denna skiljer sig dock åt mellan företags- och privatkunder.
Informationen du får här avser företagskunder, för dig som privatkund återkommer vi med specifik information.

Vi kommer löpande fram till införandet att utkomma med mer information om förändringen. Det kommer att ske genom kundmöten, utskick och mer information här på hemsidan och sociala medier.

Har du redan nu frågor är du välkommen att kontakta oss på: salj@alingsasenergi.se