Hoppa till huvudinnehåll

Västra Bodarne väst järnvägen

2019-06-27

För att kunna hålla marknadsmässiga priser för utbyggnad av fiber i detta område har Alingsås Energi bedömt att det krävs statliga bidrag. 

Bidraget beviljas av Länsstyrelsen.

För att kunna få bidraget krävs att vi vet intresset för fiber i området och det måste vara stort ca 65%, så gå därför in på fibertillalla.se och registrera dig.

Idag har vi fått in 59% intresseanmälningar

 

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice [at] alingsasenergi [dot] se så hjälper vi dig!

 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/attsokabredbandsstod.4.44141f7315158c431c5b91f5.html

Frågor besvaras av:

Marknadsavdelningen

Alingsås Energi

0322 - 617 617