fbpx

Namnbyte och förändring i koncernstrukturen

Visste du om att Alingsås Energi är en koncern med flera bolag?

Till vardags känner du till oss som Alingsås Energi. Koncernen består av moderbolaget Alingsås Energi Nät AB med bland annat elnät och fjärrvärme, och dotterbolaget Alingsås Energi AB för elhandel och elproduktion.

På grund av en ny ellag som innebär att elnätsbolag behöver separeras från övrig verksamhet behöver vi strukturera om i koncernen från 1 januari 2024.

Då kommer moderbolaget att byta namn till Alingsås Energi AB.
Nuvarande dotterbolag Alingsås Energi AB byter namn till Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB och ett nytt dotterbolag, Alingsås Energi Elnät AB läggs till i koncernen.

Den enda skillnaden för dig som kund är att avsändaren på din elfaktura i framtiden kommer att vara Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB i stället för Alingsås Energi AB. När det gäller fjärrvärme och fiber kommer avsändaren på fakturan att vara Alingsås Energi AB. Det är samma organisationsnummer och bankgironummer som tidigare på både bolagen.

Vi kommer att fortsätta kalla oss Alingsås Energi till vardags och verksamheten kommer att bedrivas som tidigare.