Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor - Fjärrvärme

Index för rörlig avgift justeras var tredje månad och index för fast avgift justeras en gång per år.

Inkopplingsdatum kommer vi gemensamt överens om när avtalet skrivs och vi försöker i den mån det går att tillgodose era önskemål.

Fjärrvärmenätet finns i Alingsås tätort. De områden där vi ännu inte har något nät för fjärrvärme idag är Klinten, Dammen,Torvmossen samt längst ut i ytterområdena. Se karta över ledningarna här.

 

Anslutningsavgiften ligger på 55.000 kr inkl. moms för villor och små flerbostadshus. För större hus och industrier gäller priset enligt skriftlig offert. Värmeväxlaren och Servisledningen ingår.

Vill du att vi räknar på en offert? Ta kontakt med vår Marknadsavdelning på 0322 -617 617 eller via mail kundservice [at] alingsasenergi [dot] se så hjälper vi till!