Hoppa till huvudinnehåll

Autogiro

Ett enkelt sätt att betala dina fakturor är med tjänsten Autogiro. Du får då en pappersfaktura med belopp och förfallodatum men den saknar inbetalningskort eftersom beloppet dras automatiskt från ditt konto på förfallodatum. 

För anmälan till autogiro skall blanketten Autogiroanmälan skrivas ut, fyllas i och skickas till Alingsås Energi, 441 81  ALINGSÅS. Observera att anmälan avser autogirorutin för samtliga avgifter som faktureras genom Alingsås Energi. Även renhållningsavgifter samt avgifter för vatten och avlopp som vi fakturerar åt Tekniska Förvaltningen, Alingsås Kommun. Läs noga igenom följande text innan anmälan sker.


Medgivande till betalning via Autogiro Privat

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter

  • om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
  • om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.


Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.


Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.

 

BilagaStorlek
PDF icon autogiroanmalan_hemsidan.pdf225.08 KB