fbpx
Jublieumsinstallationen

Jubileumsinstallationen nominerad till Svenska Ljuspriset

Nu är årets tävlande om Svenska Ljuspriset utsedda. Jubileumsinstallationen i Alingsås är en av de 12 nominerade.
Svenska Ljuspriset är mycket prestigefyllt och deltagandet och utmärkelsen ger mycket positiv uppmärksamhet för alla inblandade i projekten. Tävlingen har en lång historia och anordnas nu för 28:e året i rad. Såhär lyder motiveringen:

Lillån, Alingsås

Den fasta Jubileumsinstallationen är en 400-årsgåva till Alingsås och en del av Lights in Alingsås 20-årsfirande. Den valda platsen, Genius Loci (platsens ande) har varit inspirationen och ledordet i att i innerstaden skapa en plats för reflektion utan störande ljus från omgivningen, en plats som bjuder in till att dröja kvar, lyssna på den porlande ån och lövens vindspel. Konceptet består av följande delar: under dagtid förstärks och reflekteras platsens natur och rofylldhet genom de specialritade spegelklädda belysningsstolparna, vid skymning tänds belysningen som speglar broarna och trädkronorna i ån. Längs hela stråket spänner vajrar som möjliggör olika tillfälliga installationer. De omgivande gång- och bilbroarna har också fått arkitektonisk ljussättning och blir därigenom viktiga fokuspunkter på respektive sida av å-rummet.

Beställare: Alingsås Energi Nät AB
Belysningsplanerare:
Ansvarig ljusdesigner: Kai Piippo (Light Bureau),Torbjörn Eliasson (White Arkitekter)
Medverkande ljusdesigner: Seren Dincel (Light Bureau), Helena Aman Johansson (Light Bureau)
Elentreprenör: Alingsås Energi Nät AB
Belysningsleverantörer: Nybergs Svets AB (belysningsstolpar), Meyer, Luce&Light

Listan på alla nominerade hittas på Ljuskultur.se