Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationstjänster

Alinet Kapacitet

Med Alinet Kapacitet kan olika delar av verksamheten kopplas samman till ett företagsinternt nät som går genom stadsnätet. Trafiken är åtskild från all övrig trafik och säkerheten är mycket hög. Kapacitet kan köpas i steg från 2 Mbit/s till 1 Gbit/s.

Regional Transmission

Behöver du kommunikation som sträcker sig utanför Alingsås? Västgötaringen är ett regionalt nät som drivs i samarbete mellan stadsnätsägare i Västsverige. Genom att vara ansluten till Västgötaringen kan Alingsås Stadsnät erbjuda regionala förbindelser från Alingsås till en stor del av de 60 000 företag som finns inom Västra Götaland.

Västgötaringen är ett konkurrensneutralt nät med mycket hög kapacitet som möjliggör stabila punkt-till-punkt-förbindelser. Detta ger dig en utmärkt möjlighet att knyta samman geografiskt skilda verksamheter inom regionen.

Alinet Svartfiber

Med Alinet Svartfiber kan du som företagare hyra en helt egen fiber i stadsnätet för att knyta ihop olika verksamheter. Du kan sedan själv bygga upp det logiska nätet med egen teknik.

Kontakta Alingsås Energi

Är du intresserad av Alinet Kapacitet, Regional Transmission eller Svartfiber, fyll i kontaktformuläret eller ring vår kundtjänst.