Hoppa till huvudinnehåll

Alingsås fibernät - ett öppet nät med valfrihet

Om Alingsås fibernät

Alingsås Energi äger, förvaltar och utvecklar fibernätet i Alingsås. Det är ett öppet fibernät med ett brett utbud av tjänster inom TV, telefoni och bredband. Alingsås Fibernät är ett framtidssäkrat fiberoptiskt nät med potential för framtida tjänsteutbud.

Fibernätet består idag av cirka 500 km fiberkablar. Oavsett om du bor centralt i Alingsås eller någon annanstans i kommunen så finns det goda möjligheter att ansluta sig till nätet. På landsbygden kan det se olika ut. Alingsås Energi bygger eget nät men samverkar också med fiberföreningar och andra aktörer för att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla nätet och möjliggöra för fler att ansluta sig.

Fibernätet i Alingsås har numera koppling till Bjärke i norr och når idag via Kvarnabo, Gräfsnäs, Sollebrunn och Stora Mellby ända till Gendalen i norr. Söderöver har vi byggt ut nätet ner mot Västra Bodarna, Hemsjö och Ingared. 

Fiber klarar mycket

Alingsås Energis fibernät är uppbyggt på  fiberoptiska kablar. Fiber är en av de snabbaste metoder för informationsöverföring som finns idag och fiberoptiska nät är den mest framtidssäkra lösningen för distribution av digitala data. Fiberoptiska kablar har lång livslängd och kan enkelt förnyas. Alingsås Energi är en leverantör av en effektiv och framtidssäker IT-infrastruktur. 

Utbyggnaden av fibernätet är aktuell då regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige handlar om att bredbandsinfrastrukturen ska motsvara användarnas behov av uppkoppling. Målen i regeringens bredbandsstrategi är:

"År 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s" 

 

När kunden har sin fiberanslutning installerad väljer man bland leverantörer och tjänster på beställningsportalen www.alingsas.zmarket.se. 

Se vår kortfilm om hur fiberinstalltion till villa går till.


Läs vår stadsnätsbroschyr för mer information.

Stadsnätsbroschyr

Z-market magasin

 

Du kan läsa mer genom att klicka på den länk som passar in på dig: