fbpx

Högkostnadsskydd för elpriser

Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd för elpriser, för svenska hushåll och företag.
60 miljarder av de avgifter som betalats in till Svenska kraftnät ska återföras på kort sikt och det förväntas att minst 30 miljarder av dessa ska komma de hushåll som drabbats av höga elpriser till del.

Minst 30 miljarder ska återföras antingen genom åtgärder som sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring till hushållen så snart som möjligt.

För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i Europa och i Sverige ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag. Exakt utformning av åtgärderna ska Svenska kraftnät föreslå och därefter prövar Energimarknadsinspektionen ansökan.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du på regeringen.se