fbpx
Vår vattenkraftverk Torska

Höga vattenflöden

SMHI har utfärdat en  klass 2 varning för Säveån på grund av mycket höga flöden.

Mjörn har under perioden 15 – 25 februari stigit 38 centimeter på grund av den kraftiga nederbörden. I takt med att nivån i Mjörn stiger så ökar avbördningen vid Solvedens kraftstation för att enligt vattendomen efterlikna en naturlig avbördning. Nivån i Mjörn stiger fortfarande cirka 1 centimeter per dygn men förväntas att stabiliseras de närmaste dagarna.

Vattennivån i Mjörn är den 25 februari 15 cm lägre än vad nivån var vid de höga flödena 2006. Vi har utfört en höjning av dammkrönet vid Solvedens kraftstation, en förebyggande åtgärd ifall nivån i Mjörn stiger till den nivå som var under 2006.