fbpx

Förstärkning av elnätet i Sörhaga

Alingsås Energi kommer att utföra ett stort arbete för att förstärka elnätet under hösten 2022 och fram till våren 2023.

Det är ett stort projekt som ingår i vårt strategiska arbete för att förstärka elmatningen till hela Alingsås.

I Sörhaga kommer vi att byta ut en äldre 40 kilovoltskabel från 60-talet till en ny med avsevärt högre kapacitet.

Grävarbetet som påbörjades vecka 42 förväntas pågå resten av 2022. Arbetet kommer att göras etappvis och de berörda får informationsbrev under arbetets gång.