fbpx

Sänkta energikostnader och en hållbar utveckling

Solceller är en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som omvandlar solenergi till el. När du väljer solceller minskar du ditt behov av köpt energi och sänker därmed energikostnaderna samtidigt bidrar du till ett hållbart samhälle. För att förenkla för dig har vi tagit fram kompletta solcellspaket som gör det enkelt att komma igång och börja producera egen förnybar el.

 

Vanliga frågor

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.

En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Kräver solcellsanläggningen underhåll och service?

Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder.