fbpx

Sälj ditt överskott

Vårt erbjudande till mikroproducenter
Producerar du som elhandelskund el från din mikroproduktion kan vi köpa in överskottet för att
använda det till andra kunder. Är anläggningen registrerad och godkänd av Energimyndigheten köper
vi också de elcertifikat som anläggningen genererar.

För ytterligare information och aktuella priser, ring vår kundservice på 0322 – 617 617 eller maila på salj@alingsasenergi.se.