fbpx

Ny elanslutning

För att ansluta en ny fastighet till elnätet så börjar du med att kontakta en auktoriserad elinstallatör, som i sin tur skickar in en föranmälan.  Om föranmälan avser en nyanslutning kommer vi att skicka en offert till dig, när påskriven offert kommer tillbaka till oss börjar vi handlägga ditt ärende.

Vi på Alingsås Energi uppskattar om din elinstallatör tar kontakt med oss med föranmälan i god tid för att vi så smidigt och snabbt som möjligt skall kunna ansluta er fastighet. En tidig kontakt ger oss möjlighet att utföra en korrekt anslutning av din fastighet, och förbereda din nätanslutning från transformatorstationen till tomtgränsen.

Alingsås Energi tillämpar schablonavgift enligt Energimarknadsinspektionens  rekommendationer.

Tänk på att du som anläggningsinnehavare är skyldig att anlita en auktoriserad elinstallatör.
Du kan kontrollera att elinstallatören är auktoriserad på elsäkerhetsverkets hemsida.

Anslutningsavgifter för Elnät. Avgift upp till 35 ampere, gäller från 1 januari 2024

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Avgift (belopp exklusive moms)
0‐200 meter 40 000 kr
200‐600 meter 40 000 kr + 342 kr/meter
600‐1200 meter 176 800 kr + 810 kr/meter
1200‐1800 meter 662 800 kr + 475 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon

Avgift över 35 ampere, Inom detaljplanerat/sammanhållen bebyggelse (annars enligt offert), gäller från 1 januari 2024

Ampere Avgift (belopp exklusive moms)
50‐63 130 000 kr +moms
80 150 000 kr +moms
125 180 000 kr + moms
160 220 000 kr + moms
200 250 000 kr + moms
250 290 000 kr + moms
400 430 000 kr + moms
600 610 000 kr + moms
800 790 000 kr + moms
1000 950 000 kr + moms
1200 1 110 000 kr + moms
Över 1200 beräknas individuellt

Anslutningar över 2500 Ampere bör vara Högspänningsanslutningar och beräknas enligt EBRs prislista