fbpx

Ny elanslutning

Vi på Alingsås Energi uppskattar om din elinstallatör tar kontakt med oss i god tid för att vi så smidigt och snabbt som möjligt skall kunna ansluta er fastighet. En tidig kontakt ger oss möjlighet att utföra en korrekt anslutning av din nybyggda fastighet, och förbereda din anslutning från transformatorstationen till fastighetsgränsen.

Alingsås Energi tillämpar schablonavgift enligt Energimarknadsinspektionens rekommendationer.

Tänk på att du som anläggningsinnehavare är skyldig att anlita en auktoriserad elinstallatör.
Du kan kontrollera att elinstallatören är auktoriserad på elsäkerhetsverkets hemsida.

Anslutningsavgifter för Elnät. Avgift upp till 35 ampere

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Avgift (belopp exklusive moms)
0‐200 meter 30 500 kr
200‐600 meter 30 500 kr + 262 kr/meter
600‐1200 meter 135 300 kr + 640 kr/meter
1200‐1800 meter 519 300 kr + 389 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon

Avgift över 35 ampere, Inom detaljplanerat/sammanhållen bebyggelse (annars enligt offert)

Ampere Avgift (belopp exklusive moms)
50‐63 80 000 kr +moms
80 90 000 kr +moms
125 100 000 kr + moms
160 120 000 kr + moms
200 140 000 kr + moms
250 170 000 kr + moms
400 260 000 kr + moms
600 370 000 kr + moms
800 480 000 kr + moms
1000 580 000 kr + moms
1200 680 000 kr + moms
Över 1200 beräknas individuellt

Anslutningar över 2500 Ampere bör vara Högspänningsanslutningar och beräknas enligt EBRs prislista