fbpx

Ny elanslutning

Vi på Alingsås Energi uppskattar om du som skall bygga eller din elinstallatör tar kontakt med oss i god tid för att vi så smidigt och snabbt som möjligt skall kunna ansluta er fastighet. En tidig kontakt ger oss möjlighet att utföra en korrekt anslutning av din nybyggda fastighet, och förbereda din nätanslutning från transformatorstationen till fastighetsgränsen.

Alingsås Energi tillämpar schablonavgift enligt Energimarknadsinspektionens  rekommendationer.

Tänk på att du som anläggningsinnehavare är skyldig att anlita en auktoriserad elinstallatör.
Du kan kontrollera att elinstallatören är auktoriserad på elsäkerhetsverkets hemsida.

Anslutningsavgifter För Elnät

Anslutningsavgifter-för-elnät-2018.pdf