fbpx

Mättjänster

Du som har Alingsås Energi som elleverantör får din förbrukning avläst en gång per dygn. Värdena rapporteras automatiskt till Alingsås Energi och sammanställs varje månad. Resultatet av mätningen kan du se på din faktura som även den sammanställs och skickas ut månadsvis. Utrustningen som mäter din förbrukning sitter normalt i din villas elskåp. Bor du i flerbostadshus sitter utrustningen oftast i trapphuset eller källaren.

I vissa fall kan Alingsås Energis tekniker även utföra mätningar på plats hos dig som kund. Detta sker om du eller vi misstänker att mätutrustningen inte ger korrekta värden.

Tänk på att om du själv ber oss göra en kontroll av din mätare och det visar sig att den inte innehar några fel så får du bekosta vår arbetstid för kontrollen. Visar det sig däremot att mätaren är felaktig så är kontrollen helt kostnadsfri.