fbpx

Alingsås största miljöförbättrare

Fjärrvärmen produceras av förnyelsebara biobränslen från ditt närområde. Värmen produceras på Sävelundsverket och distribueras genom ett ledningssystem i form av varmt vatten till dig som kund.
Vi på Alingsås Energi arbetar enligt Reko Fjärrvärme – riktlinjer som tryggar relationen mellan oss som leverantör och dig som kund.

Vårt fjärrvärmenät

Alingsås Energis fjärrvärmenät består idag av nästan 16 mil fjärrvärmeledning. 675 villor och 400 flerbostadshus med cirka 6 600 lägenheter är anslutna till nätet, som fortsätter att växa.

Under 2022 producerade Sävelundsverket och andra centraler 139 000 MWh, vilket motsvarar drygt 10 000 större villor. Värmen framställs genom eldning av biprodukter från skogsindustrin och en liten tillförsel av deponigas från Bälinge avfallsanläggning.

Bra och bekvämt, helt enkelt!

En av de stora fördelarna med att låta Alingsås Energi leverera din fjärrvärme är att vi även ser till att din värmeanläggning alltid fungerar på bästa sätt. Värmeväxlaren står i ditt hem, men det är Alingsås Energi som äger den och bekostar all nödvändig service.

Värmeväxlaren övervakas automatiskt genom våra interna system, och skulle något inte fungera fullt ut så skickar vi en serviceman. Har du ändå frågor eller funderar på om din anläggning fungerar korrekt, så kontakta Kundservice på 0322 – 617 617.

Vanliga frågor

Vad är anslutningsavgiften för fjärrvärme?

Är du intresserad av fjärrvärme?

Vill du att vi räknar på en offert? Ta kontakt med vår Säljavdelning på 0322 -617 617 eller via mail salj@alingsasenergi.se så hjälper vi till!