fbpx

Elnätsavgift

Alla som bor inom Alingsås Energis nätområde är anslutna till Alingsås Energis nät och betalar sin nätavgift till Alingsås Energi. Titta på elnätskartan för att se om du bor i Alingsås Energis elnätsområde.

Elnätstariffer Näringskunder från och med 1 januari 2022

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 2 300 kr/år 14,4 öre/kWh
20 Amp 3 700 kr/år 14,4 öre/kWh
25 Amp 5 000 kr/år 14,4 öre/kWh
35 Amp 7 350 kr/år 14,4 öre/kWh
50 Amp 11 400 kr/år 14,4 öre/kWh
63 Amp 17 300 kr/år 14,4 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 29 000 kr/år 180 kr/kW * 256 kr/kW * 5,0 öre/kWh
Lsp effekt 16 000 kr/år 18 kr/kW ** 71 kr/KW ** 7,0 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare Lågspänning

Allmänna-Avtalsvillkor-Nät-Näringsidkare-2012-rev-reviderad-20180424.pdf

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare Högspänning

Allmänna-Villkor-Nät-Högspänning2012-h-rev-reviderad-20180424.pdf