fbpx

Elnätsavgift

Alla som bor inom Alingsås Energis nätområde är anslutna till Alingsås Energis nät och betalar sin nätavgift till Alingsås Energi. Titta på elnätskartan för att se om du bor i Alingsås Energis elnätsområde.

Elnätstariffer Näringskunder från och med 1 januari 2021

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 2 100 kr/år 14,4 öre/kWh
20 Amp 3 450 kr/år 14,4 öre/kWh
25 Amp 4 700 kr/år 14,4 öre/kWh
35 Amp 6 800 kr/år 14,4 öre/kWh
50 Amp 10 600 kr/år 14,4 öre/kWh
63 Amp 16 200 kr/år 14,4 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 27 000 kr/år 172 kr/kW * 256 kr/kW * 5,0 öre/kWh
Lsp effekt 15 480 kr/år 18 kr/kW ** 71 kr/KW ** 7,0 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare Lågspänning

Allmänna-Avtalsvillkor-Nät-Näringsidkare-2012-rev-reviderad-20180424.pdf

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare Högspänning

Allmänna-Villkor-Nät-Högspänning2012-h-rev-reviderad-20180424.pdf