fbpx

Elnätsavgift

Elnätstariffer Näringskunder från och med 1 januari 2024

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 2 440 kr/år 19 öre/kWh
20 Amp 3 930 kr/år 19 öre/kWh
25 Amp 5 300 kr/år 19 öre/kWh
35 Amp 7 790 kr/år 19 öre/kWh
50 Amp 12 100 kr/år 19 öre/kWh
63 Amp 18 400 kr/år 19 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp från 1 januari 2024

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 38 400 kr/år 195 kr/kW * 280 kr/kW * 9,4 öre/kWh
Lsp effekt 20 930 kr/år 19,1 kr/kW ** 75 kr/KW ** 13,1 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare Lågspänning

Allmänna-Avtalsvillkor-Nät-Näringsidkare-2012-rev-reviderad-20180424.pdf

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare Högspänning

Allmänna-Villkor-Nät-Högspänning2012-h-rev-reviderad-20180424.pdf