fbpx

Vårt elnät är ditt elnät

För dig som bor i Alingsås tätort eller på landsbygden runt omkring staden så har du Alingsås Energi som elnätsleverantör. Det innebär att det är vi på Alingsås Energi som ansvarar för elnätet och ser till att ditt boende har de rätta förutsättningarna för att ta emot el. Vilket bolag som levererar elen är upp till dig som kund att välja.

Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel?

Elnätet, det vill säga elledningarna och elmätarna i Alingsås ägs av Alingsås Energi Nät AB.Det är vi som transporterar och mäter elen hos dig. Du kan inte byta elnätsleverantör.
Elhandel innebär att du köper själva strömmen/elen du använder. Du kan själv välja vilken elleverantör du önskar köpa ifrån, man får välja fritt i hela Sverige.