fbpx

Förfrågan om anslutning av fjärrvärme

Förfrågan om anslutning av fjärrvärme

 • Anläggningens adress

 • Beställare/fastighetsägare

 • Uppgifter om anläggningen

  OBS! Om fastighetsägaren installerar egen reglerutrustning kommer Alingsås Energi inte bistå med felavhjälpning av sådan utrustning. Alingsås Energi kommer bara äga fjärrvärmeväxlaren och reglerventilen på primarsidan. Reglerutrustning och ställdon kommer tillhöra (ägas av) fastigheten.
 • Önskemål av Byggvärme

  Beställning av byggvärme gör på separat blankett på Alingsås Energis hemsida.
 • Placering av fjärrvärmerummet:

  Kontakta alltid Alingsås Energi Nät AB för att bestämma placeringen av fjärrvärmerummet och fjärrvärmeväxlaren. Fjärrvärmerummet skall alltid placeras vid yttervägg, helst med egen ingång utifrån.
 • Utförandet av fjärrvärmerummet

  Fjärrvärmerummet skall vara försett med golvbrunn. Kunden skall installera en tryckreduceringsventil på inkommande kallvatten. Fjärrvärmeväxlaren levereras av Alingsås Energi AB. Kunden skall tillhandahålla en (1) st. ledning, 1-fas 230V (10 Amp), från separat säkring till av Leverantören tillhandahållen säkerhetsbrytare. Kunden skall även tillhandahålla kanalisation med kabel (1 st 2x1 mm2) till utomhusgivare på fasaden mot norr. Denna är till för av Alingsås Energi AB tillhandahållen utomhusgivare.
 • Datum

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • VVS- projektör