fbpx

Tre faktorer som påverkar fjärrvärmemarknaden

Fjärrvärme är ett värdefullt och uppskattat alternativ för uppvärmning som tilltalar många fastighetsägare. Det senaste året har det varit turbulent på fjärrvärmemarknaden vilket påverkat priset som tidigare varit förhållandevis stabilt. Det är främst tre faktorer som påverkat bränslemarknaden kraftigt.

  • Rysslands invasion av Ukraina, som båda är stora trävaruexportörer har lett till bristande tillgång på råvaror med ökade priser som följd.
  • Den rådande konjunkturen har lett till en minskad byggproduktion som påverkat efterfrågan på trävaror. Restprodukter från bearbetning av virke är en viktig råvara för bränsle.
  • Det pågår en förskjutning från andra branscher, till exempel pappersindustrin, som idag kan förädla även delar av träråvaran som tidigare gick till bränsle.

Sammantaget har detta drivit upp bränslepriset med snabbt ökade priser på fjärrvärmen som följd.

Fortfarande är det många fördelar med fjärrvärme, den är trygg, stabil och till stor del förnybar.

Att värma upp fastigheter och varmvatten med fjärrvärme i stället för el skapar också utrymme i energisystemet. Det är alltså ett bra sätt att bidra till den gröna omställning som pågår.