fbpx

Underhåll av fjärrvärmecentra

En av de stora fördelarna med att låta Alingsås Energi leverera din fjärrvärme är att vi även ser till att din värmeanläggning alltid fungerar på bästa sätt. Värmeväxlaren står i ditt hem, men det är Alingsås Energi som äger den och bekostar all nödvändig service.

Värmeväxlaren övervakas automatiskt genom våra interna system, och skulle något inte fungera fullt ut så skickar vi en serviceman. Har du ändå frågor eller funderar på om din anläggning fungerar korrekt, så kontakta Kundservice på 0322 – 617 617.