Hoppa till huvudinnehåll

REKO fjärrvärme

Alingsås Energi är medlemmar i REKO. En kvalitetsstämpel som garanterar att vi som fjärrvärmeleverantör stärker och tryggar kundernas ställning samtidigt som vi har ett starkt samarbete med övriga fjärrvärmeleverantörer inom REKO. Idag är mer än en tredjedel av Sveriges fjärrvärmeföretag REKO-certifierade.

REKO Fjärrvärme omfattar och svarar för:

  • Informationsmöten
  • Verksamhetsgenomlysning
  • Normalprislista
  • Kvalitetsnämnd

Alingsås Energi är även medlemmar i branschorganisationen Svensk fjärrvärme som består av 140 medlemmar och som tillsammans svarar för 99 % av de svenska fjärrvärmeleveranserna.

Svensk Fjärrvärmes mål är att främja fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme i Sverige, till nytta för både leverantörer och kunder. Läs mer på Svensk Fjärrvärmes hemsida.