fbpx

Så funkar fjärrvärme

Värmen produceras enbart av förnyelsebart biobränsle i en central anläggning och distribueras genom ett ledningssystem i form av varmt vatten till konsumenterna. I Alingsås sker huvuddelen av produktionen vid värmeverket på Sävelund, en anläggning som Alingsås Energi äger.

Fjärrvärme är en driftsäker, trygg, prisvärd och miljövänlig värmekälla som produceras av 100% förnyelsebara biobränslen från närområdet. Bra och bekvämt, helt enkelt!

Alingsås Energi följer riktlinjer enligt Reko Fjärrvärme som syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet.

Se en liten film om fjärrvärme

Hur funkar fjärrvärme?

I varje fastighet där vattnet ska ge värme finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som omvandlar energin i det varma vattnet till värme i husets element och varmvatten i kranarna.

I de värmeväxlare som överför fjärrvärme till värme och varmvatten i en fastighet cirkulerar fjärrvärmevattnet i ett kanalsystem med väggar med väldigt god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem där vattnet som ska värmas cirkulerar. De olika vätskorna möts alltså aldrig men värmen överförs effektivt från den ena till den andra. I takt med att energin i det varma vattnet förs över till fastigheterna den ska värma, svalnar det, innan det leds tillbaka till värmeverket – i ett eget retursystem av rör.