fbpx

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är 

  • bekymmersfri
  • prisvärd 
  • miljövänlig 
  •  produceras av 100% förnyelsebara biobränslen från närområdet

Bra och bekvämt, helt enkelt!

Hur produceras fjärrvärme?
I vårt värmeverk på Sävelund producerar vi värmen av förnyelsebart biobränsle som är restprodukter från skogsindustrin . Sedan distribueras värmen genom rör i marken i form av hetvatten till våra kunder.

Hur får du värme och varmvatten?
I varje hus med fjärrvärme  finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som överför energin i hetvattnet till värme i husets element och varmvatten i kranarna. När det hetvattnet gjort sitt jobb i ditt hus leds det tillbaka till värmeverket för att värmas på nytt.

Bra och bekvämt?
Fjärrvärmecentralen i ditt hus ägs och sköts av Alingsås Energi. Och vi kan garantera att varmvattnet aldrig kommer att ta slut!