Hoppa till huvudinnehåll

Information för leverantörer för projektet

Frågor om projektet

För att säkerställa likabehandling i detta projekt kommer vi inte att svara på detaljfrågor utöver det som kan hämnas ur offentliga och publicerade handlingar. Detaljerade beskrivningar av tjänster, produkter och entreprenader kommer att finnas i anbudsunderlaget.
Under annonseringstiden/anbudstiden kommer frågor och svar samlas och distribueras till samtliga som har tagit ut förfrågningsunderlaget. Beroende på upphandling kan även bokning av platsbesök vara lämpligt, hur detta bokas framgår ur förfrågningsunderlaget. 

Vi ber samtliga leverantörer som är intresserade att delta i upphandlingarna att frånse från försök att ta reda på mer information hos vår personal eller genomföra aktiveter som kan uppfattas som försök att påverka processen, exempel på sådana aktiviteter kan vara upprepade samtal om projektet till personal som är inblandat i projektet, förfrågan om studiebesök och andra uppmärksamheter såsom fikabröd, presenter och/eller inbjudan till lunch. 

Miljö, arbetsmiljö och etik

Alingsås Energi är del av samhällets omställning till en hållbar och fossilfri framtid. Våra värderingar sätter därför krav på våra leverantörer.

Vi förutsätter att våra leverantörer har ett aktivt och systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete som överensstämmer med vår Miljö- och Arbetsmiljöpolicy. 
Alingsås Energi är en drog- och alkoholfri arbetsplats, våra värderingar gentemot alla former av missbruk bestäms i vår missbrukspolicy. Vi ser gärna att våra leverantörer arbetar med dessa frågor. 
Vi har en upphandlingspolicy som medger att vi aktivt arbetar mot mutor, bestickning och andra oetiska affärsmetoder. Om vi t.ex. uppfattar att en kontakt i upphandlingssammanhang upplevs som otillbörlig påverkan av företaget, företagets personal eller företagets uppdragstagare förbehåller vi oss rätten att efter varning utesluta leverantören eller i allvarliga fall polisanmäla händelsen. 
 

Upphandling

Alingsås Energi Nät AB är en upphandlande enhet enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2007:1092). 
Samtliga upphandlingar kommer att ske i konkurrens, detta gäller även direktupphandlingar.
För upphandlingar som måste annonseras som förenklad eller öppen upphandling kommer prekvalificering för anbudsgivning och eventuell förhandling att tillämpas. 
 

Prekvalificering

I ett första skede ansöker leverantören om deltagande i upphandlingen. För att kunna delta måste vissa förutsättningar uppfyllas i urvalsprocessen. Krav som ställs är vanligtvis relaterade till omständigheter som kan leda till uteslutning enligt LUF 10 kap och krav på kompetens och förmåga. 

 

Anbud, förhandling, tilldelning, kontrakt

Stabila företag som har rätt kompetens/förmåga bjuds sedan in att lämna anbud enligt förfrågningsunderlag, i vissa fall sker även förhandlingar med anbudsgivare innan slutgiltig utvärdering, tilldelningsbeslut och kontraktsskrivning. 
 

Annonsering

Fram till sommaren/hösten 2016 kommer annonsering främst att ske på www.upphandlingar.nu som speglas även i VISMA OPIC:s databas. Upphandlingar över tröskelvärdet annonseras även i SIMAP/TED (Tenders Electronic Daily) enligt lagkrav.
Annonsering och kommunikation kommer att ske elektroniskt via upphandlingar.nu/VISMA OPIC 
Det går dock bra att skicka mail till kundservice [at] alingsasenergi [dot] se för att förregistrera sig på en sändlista. Ange då Namn, telefonnummer, Företag, Tjänst(er) och ePost adress så lägger vi in dig på sändlistan när annonsen går ut för en tjänst som kan vara intressant, ansvaret av leverantören att bevaka annonseringen tas dock inte bort med detta.