Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrvärmeproduktionen på Sävelundsverket.

Bakgrund

Idag är fjärrvärmebehovet i Alingsås  ca 145 GWh/år och vi räknar med att behovet ökar till 170 GWh under närmaste 15-20 åren. Nuvarande produktion har en relativt stor andel så kallad spetslast som täcks till stor del med bioolja och när det blir riktigt kallt även eldningsolja. För att täcka framtida värmebehovet på ett miljövänligare sätt hat vi byggt ut Sävelundsveket med en ytterligare biobränsleeldad panna.  
Sävelundsverket omfattar i dagsläget tre fastbränslepannor på 7 MW respektive två på 14 MW, en olje/biooljepanna på 12 MW och en deponigaspanna på 0,5 MW samt 
rökgaskondensatorer på ca 8  MW ska säkerställa hög energieffektivitet. 
Bränslet kommer även fortsättningsvis vara fasta biobränslen främst skogsflis och rena träbränslen från sågverk och skogsindustri (t.ex. spån och bark).
 
Den förnyelsebara bränslet utgör 99,9%.