fbpx

Anslut dig till fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme från Alingsås Energi?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Förfrågan om anslutning av fjärrvärme

 • Anläggningens adress

 • Beställare/fastighetsägare

 • Uppgifter om anläggningen

  OBS! Om fastighetsägaren installerar egen reglerutrustning kommer Alingsås Energi inte bistå med felavhjälpning av sådan utrustning. Alingsås Energi kommer bara äga fjärrvärmeväxlaren och reglerventilen på primarsidan. Reglerutrustning och ställdon kommer tillhöra (ägas av) fastigheten.
 • Önskemål av Byggvärme

  Beställning av byggvärme gör på separat blankett på Alingsås Energis hemsida.
 • Placering av fjärrvärmerummet:

  Kontakta alltid Alingsås Energi Nät AB för att bestämma placeringen av fjärrvärmerummet och fjärrvärmeväxlaren. Fjärrvärmerummet skall alltid placeras vid yttervägg, helst med egen ingång utifrån.
 • Utförandet av fjärrvärmerummet

  Fjärrvärmerummet skall vara försett med golvbrunn. Beställaren skall installera en tryckreduceringsventil på inkommande kallvatten. Normalt levereras fjärrvärmeväxlaren av Alingsås Energi Nät AB. Beställaren skall tillhandahålla 1 st. 1-fas 230V 10Amp till av Alingsås Energi Nät AB montera arbetsbrytare. Beställaren skall tillhandahålla kabel 2 ledare (kabelarea 1-1,5 mm2) i tomrör till yttervägg på norrfasad. Denna är till för av Alingsås Energi Nät AB tillhandahållen utomhusgivare.
 • Datum

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • VVS- installatör