fbpx

Energiskatt

Riksdagen beslutade 2017 att flytta energiskatten från elhandlaren till elnätsägare. Detta innebar att du fr.o.m. 2018-01-01 debiteras energiskatten av Alingsås Energi.

Energiskatten är fr.o.m. 2020-01-01 35,3 öre/kWh exkl. moms.