fbpx

Elprisstöd

Regeringen avsätter drygt 6 miljarder kronor till en elpriskompensation till hushåll som drabbas av höga elpriser.
Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari.

Elpriskompensationen beräknas omfatta omkring 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige. Den riktas till privathushåll och ska baseras på elförbrukning och inte boendeform.
Storleken på stödet räknas ut enligt en trappa. Kompensationen ska baseras på hushållets månatliga elförbrukning.
De hushåll som använder över 2 000 kWh per månad blir berättigade till det högsta stödet på max 6 000 kronor totalt.
Exakt hur trappan ser ut och hur stödet ska utbetalas är ännu inte klart, men den som omfattas ska inte behöva ansöka om det.
Regeringens målsättning är att arbeta fram detaljerna så snart som möjligt. När utbetalning kan ske finns ingen uppgift om ännu.

Vi kommer att uppdatera löpande med senaste informationen om elprisstödet här på vår hemsida.

För att få en uppfattning av hur många kilowattimmar du förbrukar så kan du titta på din senaste elräkning eller logga in på ditt Mina Sidor och hitta informationen där.