fbpx

Elprisstöd

Nytt elprisstöd till hushåll i hela Sverige för november och december 2022

Då elpriserna har varit fortsatt höga i hela Sverige under november och december 2022 har regeringen beslutat om elprisstöd till alla hushåll.
Regeringen har gett Svenska Kraftnät i uppdrag att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om ett nytt elprisstöd för ersättning av elkostnaderna under november och december.

Svenska kraftnät ska inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari.

Här hittar du pressmeddelandet från regeringen.

 

Elprisstöd gällande oktober 2021 till september 2022

Stödet riktar sig till elområde 3 och 4 och gäller alla, hushåll såväl som företag.

Regeringen kommer att hantera utbetalningen av stödet i två steg, först till hushåll därefter till företag, andra organisationer och föreningar. För all elförbrukning över 3 miljoner kWh måste man lämna in en ansökan som visar att man faktiskt haft kostnader som ligger över referenspriset. Tillägget kan innebära att utbetalningen försenas, enligt Svenska kraftnät.

Utbetalningen av stödet till hushåll hanteras av Försäkringskassan. Planen är att utbetalningarna kommer att påbörjas i februari 2023.
Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet.

Information om elprisstödet hos Försäkringskassan 

Så här räknar du ut stödet:

Elområde 3: (där Alingsås tillhör) 50 öre x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Elområde 4: 79 öre x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Din förbrukning hittar du på Mina Sidor.

Senaste nytt från Regeringen

Svenska kraftnäts pressmeddelande

Här hittar du mer information om stödet 

Regeringens pressmeddelande