fbpx

Producera egen el

 • För att solcellsleverantören ska så installera en anläggning krävs det en föranmälan till elnätsbolaget.
 • Efter godkännande av elnätsbolaget skickas det ut ett installationsmedgivande.
 • Tillkoppling av din solcellsanläggning kan endast ske efter att elinstallatören färdiganmält anläggningen till Alingsås Energi.

Efter att färdiganmälan är inskickad kan du som kund slå till din anläggning så du kan börja tillgodose dig din produktion för eget bruk. I färdiganmälan intygar elinstallatören att anläggningen är korrekt ansluten och att anläggningen uppfyller de tekniska krav som skall finnas på anläggningen för anslutning till elnätet, någon ytterligare kontroll av anläggningen utöver färdiganmälan utförs inte.

När färdiganmälan har inkommit kontaktar vi dig så snart som vi har möjlighet, för att boka ett besök för att byta din mätare eller sätta upp en ny EAN-kod på din anläggning.

Alla våra mätare i vårt elnät känner av riktningen på strömmen, det vill säga om något överförs till elnätet från er solcellsanläggning så blir detta inte debiterat som förbrukning. Du kommer alltså att kunna tillgodose din produktion som ej överstiger ert uttag direkt vid tillkoppling, oavsett om vi har hunnit byta din mätare eller inte.

När vi har bytt mätaren och /eller satt upp en EAN-kod med ditt anläggningsid gällande produktionen, har du möjlighet att teckna avtal med valfri elleverantör för att få betalt för eventuellt överskott. Om inget aktivt val görs startas elhandelsavtal för din produktionstjänst automatiskt upp hos vårt anvisade elhandelsbolag.

Observera att anläggnings-ID för konsumtion och produktion är olika och behöver anges vid tecknande av respektive avtal.

Du hittar dessa på din faktura eller bredvid din mätare som vi monterar upp när vi varit på plats.

Vid förändring av befintlig solcellsanläggning med installation av en större växelriktare eller installation av fler växelriktare behöver din installatör göra en ny föranmälan till oss.

För att klassas som Mikroproduktion enligt ellagen krävs;

 • Att anläggningen inte är större än 43,5kW
 • Att huvudsäkringen är max 63A.
 • Att produktionen inte överstiger konsumtionen på årsbasis.

Vi måste kunna garantera säkerheten i näten för både våra kunder och våra elmontörer.

Därför har vi följande villkor när du ska installera en elproduktionsanläggning:

 • Låsbar brytare för produktionsanläggningen ska finnas i mätarskåpet/mätarplatsen. Om din huvudbrytare är låsbar kan denna användas. Om din huvudbrytare sitter innan mätaren rekommenderar vi att den kopplas om så att den sitter efter mätaren.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp.
 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Inmatad effekt till elnätet får ej överstiga mätarsäkring/servissäkring.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion samt vart den bryts ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.
 • Anslutning av produktion enfasigt till Alingsås Energis elnät tillåts inte i enlighet med Svensk Standard SS 437.01.02 punkt 4.2.1 och de Allmänna avtalsvillkor punkt 2.1, 3.1, 3.10.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” samt Svensk Elstandards Handbok 457 – Solceller – Råd och regler för elinstallationen.
 • Anläggningen ska uppfylla kraven för frekvenssvarainställningar för anläggningar av Typ A i enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2018:2, EU-förordning 2016/641 (RfG) samt gällande svensk elstandard SS-EN 50549-1.
 • Alla nya samt förändringar av befintliga produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av ett auktoriserat elföretag.
 • Befintlig elmätare ska bytas till en som mäter både konsumtion och produktion. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Alingsås Energi Nät AB byter ut mätaren kostnadsfritt.

Skydden på växelriktaren ska vara inställda enligt nedan.

Överspänning                           60 s                   230 V +10%

Överspänning                           0,2 s                  230 V +15%

Underspänning                         0,2 s                  230 V -15%

Överfrekvens                            0,5 s                  >51,5 Hz

Underfrekvens                          0,5 s                  <47,5 Hz