fbpx

Producera egen el

Mikroproduktion innebär att du som konsument själv producerar energi. Alingsås Energi ser positivt på att kunder själva vill vara med och tillföra energi till elnätet. Sätten att göra detta på är många, men de vanligaste sätten är via sol- eller vindkraft.

En mikroproduktionsanläggning avser en anläggning där produktionen inte är större än 43,5 kW och anläggningen skall kunna anslutas till en huvudsäkring på max 63A. Konsumtionen av el ska överstiga produktionen av el på årsbasis.
Vid utformningen av elproduktionsanläggningen ska kunden särskilt beakta följande punkter:

Allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör.
Produkter som används i solcellsanläggning ska vara CE-märkta och ha tydliga

installations- och bruksanvisningar på svenska.

Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten

till elnätet, på kundens sida av elmätaren, via en låsbar brytare och med separat

överströmsskydd. I vissa fall kan inkoppling ske via särskilt kontaktdon som är

spänningslöst när produktionsanläggningen inte är ansluten. Det är inte tillåtet med

anslutning till gruppledning. Alingsås Energi rekommenderar att enfasig elproduktion inte ska överstiga 3 kW.

Vid anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17kW och säkringsnivån 25A kan medföra extra kostnader för förstärkning av din serviskabel.

Vill du anmäla solproduktion?
Fyll i Föranmälan och Anmälan om Solproduktion nedan samt bifoga teknisk info. Mejla till foranmalan@alingsasenergi.se