fbpx

Om elnätet

Alla som bor i Alingsås tätort eller på landsbygden runt omkring staden har Alingsås Energi som elnätsleverantör. Det innebär att det är vi på Alingsås Energi som ser till att ditt boende har de rätta förutsättningarna för att ta emot el.
Vilket bolag som levererar elen är upp till dig som konsument att bestämma.

Att vi ansvarar för elnätet i Alingsås innebär även att vi ser till att alla nybyggnationer kopplas till elnätet och att den el konsumenten använder mäts på rätt sätt.

Övervakningsplan

Alingsås Energi levererar både elnätet och elen i nätet. Elnätsleverantören, Alingsås Energi Nät AB, får dock inte gynna den egna elhandeln i Alingsås Energi AB.

Att detta sköts på rätt sätt säkerställs genom en övervakningsplan som visar att alla elhandlare behandlas lika. Varje år ska det skickas en rapport till Energimarknadsinspektionen som utvisar vidtagna åtgärder under året. Om man finner brister i rutinerna kan det framföras krav på ändringar.

Rapporten finns efter godkännande tillgänglig att läsa och ladda ner direkt här på sidan.

Alingsås Energis övervakningsplan 2022

Alingsas-Energis-overvakningsplan-2022.pdf