fbpx

Ny elanslutning

Vi på Alingsås Energi uppskattar om du som skall bygga eller din elinstallatör tar kontakt med oss i god tid för att vi så smidigt och snabbt som möjligt skall kunna ansluta er villa. En tidig kontakt ger oss möjlighet att utföra en korrekt anslutning av din nybyggda villa, och förbereda din nätanslutning från transformatorstationen till tomtgränsen.

Alingsås Energi tillämpar schablonavgift enligt Energimarknadsinspektionens  rekommendationer.

Tänk på att du som anläggningsinnehavare är skyldig att anlita en auktoriserad elinstallatör.
Du kan kontrollera att elinstallatören är auktoriserad på elsäkerhetsverkets hemsida.

Anslutningsavgifter för Elnät. Avgift upp till 35 ampere

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Avgift (belopp exklusive moms)
0‐200 meter 29 000 kr
200‐600 meter 29 000 kr + 248 kr/meter
600‐1200 meter 128 200 kr + 542 kr/meter
1200‐1800 meter 453 400 kr + 329 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon

Avgift över 35 amper, Inom detaljplanerat/sammanhållen bebyggelse (annars enligt offert)

Ampere Avgift (belopp exklusive moms)Kundpris
50‐63 70 000 kr +moms
80 80 000 kr +moms
125 90 000 kr + moms
160 110 000 kr + moms
200 130 000 kr + moms
250 160 000 kr + moms
400 250 000 kr + moms
600 360 000 kr + moms
800 460 000 kr + moms
1000 560 000 kr + moms
1200 660 000 kr + moms
Över 1200 beräknas individuellt

Anslutningar över 2500 Ampere bör vara Högspänningsanslutningar och beräknas enligt EBRs prislista