fbpx

Elnätsavgift och Avtalsvillkor

Alla som bor inom Alingsås Energis nätområde är anslutna till Alingsås Energis nät och betalar sin nätavgift till Alingsås Energi Nät AB. Titta på elnätskartan för att se om du bor i Alingsås Energis elnätsområde.

Elnätstariffer Hushållskunder från och med 1 juli 2023

Boende Abonnemang Elöverföring
Lägenhet 1 375 kr/år 27,6 öre/kWh
Villa 16-25 Amp 3 910 kr/år 21,6 öre/kWh
Villa 35 Amp 9 413 kr/år 21,6 öre/kWh
Villa 50 Amp 15 000 kr/år 21,6 öre/kWh
Villa 63 Amp 21 863 kr/år 21,6 öre/kWh

Samtliga priser inklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder från och med 1 juli 2023

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 2 440 kr/år 17,3 öre/kWh
20 Amp 3 930 kr/år 17,3 öre/kWh
25 Amp 5 300 kr/år 17,3 öre/kWh
35 Amp 7 790 kr/år 17,3 öre/kWh
50 Amp 12 100 kr/år 17,3 öre/kWh
63 Amp 18 400 kr/år 17,3 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 32 000 kr/år 180 kr/kW * 256 kr/kW * 8,5 öre/kWh
Lsp effekt 17 440 kr/år 18 kr/kW ** 71 kr/KW ** 11,9 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Microproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersättning Nätnytta
16-63 Amp 0 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersättning nätnytta
16-63 Amp 1 320 kr/år 2,5 öre/kWh
Lsp effekt 3 520 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät högspänning 10 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersätning nätnytta
Hsp effekt 4560 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Allmänna Avtalsvillkor Nät Konsument

Allmänna-Avtalsvilkor-Nät-Konsument-2012-k-rev-2-1.pdf

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare

NAT-2012-N.pdf