fbpx

Elnätsavgift och Avtalsvillkor

Alla som bor inom Alingsås Energis nätområde är anslutna till Alingsås Energis nät och betalar sin nätavgift till Alingsås Energi Nät AB. Titta på elnätskartan för att se om du bor i Alingsås Energis elnätsområde.

Elnätstariffer Hushållskunder från och med 1 januari 2020

Boende Abonnemang Elöverföring
Lägenhet 1 150 kr/år 24,0 öre/kWh
Villa 25 Amp 3 260 kr/år 17,0 öre/kWh
Villa 35 Amp 7 750 kr/år 18,0 öre/kWh
Villa 50 Amp 12 250 kr/år 18,0 öre/kWh
Villa 63 Amp 17 500 kr/år 18,0 öre/kWh

Samtliga priser inklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder från och med 1 januari 2020

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 1 960 kr/år 14,4 öre/kWh
20 Amp 3 200 kr/år 14,4 öre/kWh
25 Amp 4 360 kr/år 14,4 öre/kWh
35 Amp 6 320 kr/år 14,4 öre/kWh
50 Amp 9 900 kr/år 14,4 öre/kWh
63 Amp 15 200 kr/år 14,4 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 25 000 kr/år 172 kr/kW * 256 kr/kW * 5,0 öre/kWh
Lsp effekt 14 000 kr/år 18 kr/kW ** 71 kr/KW ** 7,0 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Microproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersättning Nätnytta
16-63 Amp 0 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersätning nätnytta
16-63 Amp 1 320 kr/år 2,5 öre/kWh
Lsp effekt 3 520 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Allmänna Avtalsvillkor Nät Konsument

Allmänna-Avtalsvilkor-Nät-Konsument-2012-k-rev-2-1.pdf