Elnätsavgift och Avtalsvillkor

Alla som bor inom Alingsås Energis nätområde är anslutna till Alingsås Energis nät och betalar sin nätavgift till Alingsås Energi Nät AB. Titta på elnätskartan för att se om du bor i Alingsås Energis elnätsområde.

Elnätstariffer 2019 Hushållskunder

Boende Abonnemang Elöverföring
Lägenhet 1 100 kr/år 22,5 öre/kWh
Villa 25 Amp 3 245 kr/år 15,0 öre/kWh
Villa 35 Amp 7 275 kr/år 17,5 öre/kWh
Villa 50 Amp 11 430 kr/år 17,5 öre/kWh
Villa 63 Amp 16 500 kr/år 17,5 öre/kWh

Samtliga priser inklusive moms

Elnätstariffer 2019 Näringskunder

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 1 836 kr/år 14,0 öre/kWh
20 Amp 3 004 kr/år 14,0 öre/kWh
25 Amp 4 104 kr/år 14,0 öre/kWh
35 Amp 5 930 kr/år 14,0 öre/kWh
50 Amp 9 264 kr/år 14,0 öre/kWh
63 Amp 14 220 kr/år 14,0 öre/kWh

Elnätstariffer 2019 Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 24 000 kr/år 172 kr/kW * 256 kr/kW * 4,0 öre/kWh
Lsp effekt 13 000 kr/år 18 kr/kW ** 71 kr/KW ** 6,2 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer 2019 Microproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersättning Nätnytta
16-63 Amp 0 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer 2019 Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersätning nätnytta
16-63 Amp 1 270 kr/år 2,5 öre/kWh
Lsp effekt 3 390 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Allmänna Avtalsvillkor Nät Konsument

Allmänna-Avtalsvilkor-Nät-Konsument-2012-k-rev-2-1.pdf