fbpx

Elnätsavgift och Avtalsvillkor

Alla som bor inom Alingsås Energis nätområde är anslutna till Alingsås Energis nät och betalar sin nätavgift till Alingsås Energi Nät AB. Titta på elnätskartan för att se om du bor i Alingsås Energis elnätsområde.

Elnätstariffer Hushållskunder från och med 1 januari 2021

Boende Abonnemang Elöverföring
Lägenhet 1 200 kr/år 24,0 öre/kWh
Villa 25 Amp 3 500 kr/år 17,0 öre/kWh
Villa 35 Amp 8 275 kr/år 18,0 öre/kWh
Villa 50 Amp 13 125 kr/år 18,0 öre/kWh
Villa 63 Amp 18 625 kr/år 18,0 öre/kWh

Samtliga priser inklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder från och med 1 januari 2021

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 2 100 kr/år 14,4 öre/kWh
20 Amp 3 450 kr/år 14,4 öre/kWh
25 Amp 4 700 kr/år 14,4 öre/kWh
35 Amp 6 800 kr/år 14,4 öre/kWh
50 Amp 10 600 kr/år 14,4 öre/kWh
63 Amp 16 200 kr/år 14,4 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 27 000 kr/år 172 kr/kW * 256 kr/kW * 5,0 öre/kWh
Lsp effekt 15 480 kr/år 18 kr/kW ** 71 kr/KW ** 7,0 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Microproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersättning Nätnytta
16-63 Amp 0 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersätning nätnytta
16-63 Amp 1 320 kr/år 2,5 öre/kWh
Lsp effekt 3 520 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät högspänning 10 kV)

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersätning nätnytta
Hsp effekt 4560 kr/år 2,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Allmänna Avtalsvillkor Nät Konsument

Allmänna-Avtalsvilkor-Nät-Konsument-2012-k-rev-2-1.pdf