fbpx

Elnätsavgift och Avtalsvillkor

Nya elnätstariffer från januari 2024 (se nedan). 

Elnätstariffer Hushållskunder från och med 1 januari 2024

Boende Abonnemang Elöverföring
Lägenhet 1 513 kr/år 30,4 öre/kWh
Villa 25 Amp 4 379 kr/år 23,8 öre/kWh
Villa 35 Amp 9 413 kr/år 23,8 öre/kWh
Villa 50 Amp 15 000 kr/år 23,8 öre/kWh
Villa 63 Amp 21 863 kr/år 23,8 öre/kWh

Samtliga priser inklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder från och med 1 januari 2024

Tariff Abonnemang Elöverföring
16 Amp 2 440 kr/år 19 öre/kWh
20 Amp 3 930 kr/år 19 öre/kWh
25 Amp 5 300 kr/år 19 öre/kWh
35 Amp 7 790 kr/år 19 öre/kWh
50 Amp 12 100 kr/år 19 öre/kWh
63 Amp 18 400 kr/år 19 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Näringskunder med abonnemang större än 63 Amp från 1 januari 2024

Tariff Abonnemang Årseffektavgift Höglasteffektavgift Elöverföring
Hsp effekt 38 400 kr/år 195 kr/kW * 280 kr/kW * 9,4 öre/kWh
Lsp effekt 20 930 kr/år 19,1 kr/kW ** 75 kr/KW ** 13,1 öre/kWh

*Avgift per år ** Avgift per månad . Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Microproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV) från januari 2024

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersättning Nätnytta
16-63 Amp 0 kr/år 3,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Elnätstariffer Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät 0,4 kV) från 1 januari 2024

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersättning nätnytta
16-63 Amp 1 500 kr/år 3,5 öre/kWh
Lsp effekt 4 100 kr/år 3,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Småskalig elproducent (Inmatning lokalnät högspänning 10 kV) från januari 2024

Tariff Inmatning Abonnemang Inmatning Ersätning nätnytta
Hsp effekt 5 600 kr/år 3,5 öre/kWh

Samtliga priser exklusive moms

Energiskatt från och med 1 januari 2024

Energiskatten höjs till 53,5 öre per kWh (42,8 öre per kWh exklusive moms).

Energiskatten betalas för varje enskild kilowattimme som du använder vilket innebär att kostnaden varierar under året.

Läs mer om energiskatten här 

Allmänna Avtalsvillkor Nät Konsument

Allmänna-Avtalsvilkor-Nät-Konsument-2012-k-rev-2-1.pdf

Allmänna Avtalsvillkor Nät Näringsidkare

NAT-2012-N.pdf